În Sfânta Treime se află și o inimă de om – Patriarhul despre identitatea Mântuitorului

Patriarhul Daniel le-a vorbit credincioșilor bucureșteni duminică despre identitatea Mântuitorului Hristos, Care S-a înălțat cu trupul la cer, fiind „o inimă de om în Sfânta Treime”.

Părintele Patriarh a spus că după Înălțare Mântuitorul revine în Slava Tatălui, dar în mod diferit:

„Când a pogorât din cer a fost Dumnezeu nevăzut, când urcă la cer, Fiul lui Dumnezeu devenit Om este Dumnezeu văzut în umanitatea Lui pe care a luat-o”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost prezent duminică în Parohia bucureșteană Sfânta Vineri – Drumul Taberei.

În omilia rostită Patriarhul a pus accent pe identitatea Mântuitorului care este evidențiată atât în lucrarea Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic cât și în textul evanghelic duminical – Rugăciunea arhierească a Mântuitorului (Ev. Ioan 17, 1-13).

„Acolo, în slava Preasfintei Treimi, Mântuitorul a înălțat firea noastră omenească”, a continuat Preafericirea Sa.

„Din eternitate exista Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar noutatea înălțării la cer a Fiului Care s-a făcut om este că acum în Sfânta Treime se află și o inimă de om, o simțire omenească pe lângă simțirea dumnezeiască”, a explicat Patriarhul.

Alte teme abordate în predică au fost: mărturisirea și trăirea dreptei credințe, unitatea și comuniunea Bisericii, dar și modul în care s-a desfășurat Primul Sinod Ecumenic în urmă cu exact 1693 ani.


”Este o duminică a dreptei credințe
și a unității Bisericii

– Patriarhul Daniel


Făcând referire la cinstirea Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic (325), Patriarhul României a afirmat că Duminica a șaptea după Paști este o duminică a dreptei credințe și a unității Bisericii”.

„Ce înseamnă dreapta credință?” a întrebat Preafericirea Sa. „Să mărturisim că Omul Iisus din Nazaret nu este un simplu om, ci este Dumnezeu Fiul făcut om prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria”.

Patriarhul a amintit că în anul 325 la Niceea, la inițiativa Sfântului Împărat Constantin cel Mare, „s-a formulat dreapta credință ortodoxă împotriva rătăcirii, sau ereziei lui Arie, un preot din Alexandria care spunea că Dumnezeu adevărat este numai Dumnezeu Tatăl, iar Fiul este o făptură, o creatură îndumnezeită”.

În acest context s-au formulat primele 7 articole din actualul Simbol de credință – Crezul Ortodox, urmând ca celelalte 5 să fie întocmite la Sinodul al doilea Ecumenic, în 381.

Cei 318 Sfinți Părinți au mărturisit atunci că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu „Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.”


”Dreapta credință nu se păstrează
în mod privat, ci în comuniune
– Patriarhul Daniel


În continuare, Patriarhul Daniel a atras atenția asupra faptului că „dreapta credință nu se păstrează de unul singur, în mod privat, ci în comuniune, împreună cu Biserica, împreună cu toți cei care mărturisesc Crezul Ortodox”.

Citându-l pe Sf. Ioan Hrisostom care spunea că „E bine că te rogi și acasă, dar nu e suficient”, Patriarhul a recurs la o comparație pentru a sublinia importanța rugăciunii de obște:

„Când te rogi în Biserică, te rogi cu o mulțime de rugători. Dacă cineva se prezintă în fața unei cetăți singur ca să o cucerească nimeni nu-l bagă în seamă, dacă însă vine o armată întreagă, atunci se schimbă situația.

Așa și noi, când ne rugăm singuri, rugăciunea noastră este slabă, când ne rugăm împreună cu Biserica, cu sfinții din toate veacurile și din toate timpurile, nu doar noi între noi, rugăciunea noastră devine puternică și este ascultată de Preasfânta Treime”.

Parohul Bisericii în care a fost prezent Părintele Patriarh Daniel în Duminica a șaptea după Paști este Pr. Nicolae Burlan.

La slujbă a fost prezent Acad. Emilian Popescu, consilier și epitrop onorific al parohiei, a cărui activitate a fost apreciată de Părintele Patriarh atunci când i-a oferit Ordinul Sf. Ap. Andrei.

Foto credit: Mihnea Păduraru / ZL

Comentarii Facebook


Știri recente