„Impactul locurilor de munca generate de economia socială”

Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia organizează luni, 27 iulie 2015, ora 13.00, în Sala „Mihai Viteazul” din cadrul Prefecturii Alba, masa rotundă cu tema „Impactul locurilor de munca generate de economia socială”. Întâlnirea va reuni reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi judeţene dar şi specialişti din cadrul unor organizaţii implicate în dezvoltarea economiei sociale. Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Parteneriat pentru integrare” implementat de către Asociaţia FilantropiaOrtodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba.

În cadrul întâlnirii vor fi dezbătute subiecte de interes, precum: importanţa economiei sociale pentru dezvoltarea socio-economică a regiunii şi contribuţia la dezvoltarea cetăţeniei active şi a comportamentelor responsabile. Astfel, pe agenda evenimentului se vor regăsi următoarele subiecte:

  • Evoluţia structurilor economiei sociale – organizaţii, domenii de activitate, număr de angajaţi.
  • Oportunităţi si provocări.
  • Impactul crizei economice asupra migraţiei forţei de muncă din România.
  • Economia socială – factor determinant pentru forţa de muncă. Recomandări şi bune practici.
  • Poate asigura dezvoltarea comunitară prin structurile de economie socială sustenabilitatea, durabilitatea dezvoltării comunităţilor?

La eveniment vor participa specialişti şi experţi în economia socială dar şi reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniile economiei sociale, al ocupării şi incluziunii sociale.

Proiectul „Parteneriat pentru integrare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul este implementat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia ca beneficiar, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba. Astfel, în cadrul proiectului, s-au înfiinţat două întreprinderi sociale care îşi desfăşoară activitatea în localităţile Şona şi Căpâlna (comuna Săsciori). Aceste structuri de economie socială oferă locuri de muncă pentru membrii grupurilor vulnerabile acordându-le acestora şansa de a-şi asigura un trai decent prin muncă. Totodată proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale care găzduiesc întreprinderile sociale.

Structura de economie socială de la Căpâlna are ca activităţi de bază sculptura în lemn, pictura pe sticlă, gravura dar şi fabricarea unor ţesături din lână şi bumbac iar structura de economie socială de la Şona are ca şi activităţi de bază atelier de croitorie, şi broderie pentru diferite produse precum: articole de îmbrăcăminte, articole textile brodate, veşminte preoţeşti, lenjerii de pat, batiste şi prosoape, costume populare sau ştergare.

Comentarii Facebook


Știri recente