Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul Care mântuieşte omenirea de păcate şi de moarte – Patriarhul Daniel

„Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul Care mântuieşte omenirea de păcate şi de moarte, dăruindu-i iertare, înviere şi viaţă veşnică”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Iisus Hristos este Dumnezeu şi Om. În El se unesc dumnezeirea necreată şi umanitatea creată; se unesc cerul şi pământul, veşnicia şi timpul, pentru ca oamenilor pământeni vieţuitori în timp Hristos să le dăruiască viaţa cerească veşnică”, potrivit Preafericirii Sale.

În cuvântul rostit la Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală, Patriarhul a explicat că textul biblic aferent Duminicii dinaintea Naşterii Domnului prezintă Genealogia Mântuitorului sau Cartea neamurilor lui Iisus.

„Evanghelia cuprinde o rânduială şi o înţelepciune divină care împreună exprimă aşteptarea cu speranţă a Mântuitorului Iisus Hristos de-a lungul generaţiilor şi pregătirea în credinţă a oamenilor pentru venirea lui Iisus”, a spus Preafericirea Sa.


VIDEO | Mesajul de Crăciun al Părintelui Patriarh Daniel


Patriarhul României a menţionat că Sfântul Evanghelist Matei, în prezentarea Genealogiei Mântuitorului, a utilizat „o împărţire în trei etape sau perioade de pregătire: de la Avraam până la David, de la David până la strămutarea în Babilon şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos”.

„Genealogia pe care ne-o prezintă Evanghelia de astăzi ne arată istoria mântuirii ca fiind etapizată în perioade de pregătire şi de aşteptare a omenirii întru credinţă şi speranţă pentru venirea lui Mesia – Hristos”.

Mai departe, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a precizat că fiecare perioadă de pregătire este marcată prin succesiunea a „paisprezece neamuri sau generaţii”.

Cele 42 de generaţii au fost pregătite în mod treptat pentru venirea şi primirea Mântuitorului Hristos în lume, întrucât „Prorocii Vechiului Testament au prevăzut şi au prezis pe Cel ce urma să Se întrupeze sau să Se facă Om” cu sute de ani înainte de Naşterea Sa.


Pastorala de Crăciun 2018: Îngerii și păstorii vestesc bucuria Nașterii Domnului


În predica sa, Patriarhul a mai făcut referire la faptul că printre generaţiile enumerate de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei se află nu doar bărbaţi, ci şi patru femei, deşi la evrei genealogia era înregistrată pe linie bărbătească.

Ele ne surprind şi prin faptul că nu sunt evreice, şi sunt de neam străin. Astfel, Tamar şi Rahab sunt cananeence, Rut este moabiteancă, iar Batşeeba este hitită.

„Prin aceasta, Sfânta Evanghelie ne spune că nu numai poporul evreu este chemat la mântuire, ci şi popoarele de altă etnie. De asemenea, prezenţa femeilor în genealogia Mântuitorului ne arată că nu numai bărbaţii au valoare în faţa lui Dumnezeu şi în lucrarea Lui mântuitoare, ci şi femeile”, a explicat Patriarhul Daniel.

Ultima parte a Evangheliei a pus în lumină naşterea supranaturală a Pruncului Iisus, întrucât, a spus Patriarhul, „naşterea Sa după trup nu este una obişnuită, adică nu este o naştere rezultată din iniţiativa bărbătească, nici din poftă trupească, ci este una care se realizează direct din iniţiativa lui Dumnezeu”.

Potrivit Preafericirii Sale, întruparea lui Iisus Hristos „a fost împlinirea unui plan al lui Dumnezeu pregătit din veşnicie”, întruparea fiind „scopul pentru care El a creat lumea”.

Foto Credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente