Iisus este prieten cu cei săraci, solidar cu străinii exilaţi sau refugiaţi, apropiat de cei marginalizați şi dispreţuiţi, spune Părintele Patriarh Daniel

Mântuitorul vede în toţi valoarea infinită şi unică a fiecărui om, creat după chipul lui Dumnezeu, dincolo de rangul lui în societate, poziţie centrală sau supravieţuire marginală, dincolo de bogăţie sau sărăcie, dincolo de orice clasificare sau judecată omenească individuală ori colectivă. El a venit în lume pentru mântuirea tuturor oamenilor, a subliniat Părintele Patriarh în predica rostită duminică.

Reflectând asupra textului evanghelic duminical care expune Fuga în Egipt a Sfintei Familii (Matei 2:13-23), Patriarhul a spus că Iisus cunoaşte exilul de mic copil, dar suferinţa exilului a fost transformată în biruinţă a vieţii, o încercare grea pentru El a devenit o binecuvântare pentru alţii.

În Duminica după Nașterea Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din cadrul Reședinței Patriarhale.

Duminica după sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos ne înfăţişează două evenimente din viaţa Domnului nostru Iisus Hristos: fuga în Egipt a Maicii Domnului împreună cu dreptul Iosif și Pruncul Iisus, şi împlinirea groaznicei porunci a lui Irod de a ucide pe toţi copiii „de doi ani şi mai în jos” din Betleem şi împrejurimi, cu scopul de a omorî şi pe Pruncul Iisus.

Înţelegem, aşadar, că Mântuitorul Hristos vine într-o lume a violenţei, robită de păcat şi de moarte, de răutate şi invidie, în care foarte adesea crima sângeroasă se întinde şi asupra vieţii celor nevinovaţi, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a explicat că Naşterea Domnului Iisus Hristos poartă deja în ea arvuna Crucii şi a învierii Sale și astfel, în mod minunat, vedem cum Dumnezeu schimbă răul în bine:

Mântuitorul merge în Egiptul considerat de evrei pământul robiei şi al idolatriei păgâne, pe care îl binecuvintează.

Binecuvântarea dăruită Egiptului care L-a adăpostit pe Iisus se va vedea câteva secole mai târziu, când în pustiile Egiptului a înflorit viaţa duhovnicească a monahilor care au fugit de lume, pentru a-şi salva sufletul de păcate şi a dobândi mântuirea sau viaţa veşnică, a adăugat Părintele Patriarh.

În continuare, Preafericirea Sa a precizat că textul evanghelic duminical ne arată binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei.

Astăzi, familia creştină tradiţională este din ce în ce mai ameninţată, deoarece trăieşte într-o lume secularizată şi confuză din punct de vedere spiritual şi este confruntată adesea cu sărăcia, nesiguranţa zilei de mâine, şomajul, migraţia, instabilitatea şi dezorientarea, a amintit Patriarhul Daniel.

Binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo unde familia este unită şi luptă împreună împotriva relelor şi primejdiilor din viaţa ei, pentru a păstra şi cultiva darul sfânt al vieţii pământeşti dăruite de Dumnezeu, spre a se pregăti în această viaţă pentru dobândirea vieţii veşnice cereşti, a concluzionat Părintele Patriarh.

La final, Patriarhul Daniel a îndemnat la trăire creștină în familie care este numită și „biserica de acasă”, și s-a rugat lui Dumnezeu să ocrotească familia și să înmulţească iubirea dintre soţi şi soţii, iubirea copiilor faţă de părinţi şi a părinţilor faţă de copii.

Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente