Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – Hodighitria de la Mănăstirea vâlceană Ostrov

În centrul orașului Călimănești, pe insula lacului de acumulare al hidrocentralei de pe Olt legată printr-un pod de stațiunea balneară, se ridică mândră ca un colț de rai mult încercata ctitorie a Sfântului voievod muntean Neagoe Basarab, Mănăstirea Ostrov.

Temeluită între anii 1520 și 1521 de domnitorul Neagoe Basarab și soția sa, doamna Despina, călugărită aici cu numele de Platonida, biserica mănăstirii a fost rezidită pe locul alteia mai vechi din secolul al XIV-lea sau începutul secolului următor.

După rezidirea bisericii, în anul 1522, cu purtarea de grijă a Doamnei Despina Milița, pereții acesteia au fost împodobiți cu icoane ce au aparținut familiei Sfântului Neagoe Basarab. Ele au fost pictate la începutul sec. al XVI-lea, probabil de către meșteri formați la Școala de pictură de la Târgoviște, mai precis de Dobromir, Dimitrie și Chirtop. Deși multe dintre ele s-au pierdut, o mărturie importantă despre existența câtorva rămase, o constituie „Rapoartele lui Alexandru Odobescu către Ministerul Cultelor și Instrucțiunilor Publice relative la cercetările sale în mănăstiri” din 1861, în care amintește de 6 icoane la Mănăstirea Ostrov provenind din epoca lui Neagoe Basarab. Mai târziu în 1878, ministrul Titu Maiorescu scria Preasfințitului Ghenadie al Râmnicului, amintind iarăși despre cele 6 icoane din biserica Mănăstirii Ostrov, cerându-i „încuviințarea de a le depune la Muzeul Statului” (cf. D.J.A.N. Argeș, Fond Episcopia Argeșului, Dos. 16/1874).

Între aceste 6 icoane figurează și cea a Maicii Domnului, citată ca „Maica Domnului cu Pruncul”, icoană ce se păstrează până astăzi în biserica Mănăstirii Ostrov, cu inscripția: „Aceas(tă) sf(â)nt(ă) ico(ană) fi(in)d veche și făcătoare de minun(i) să stricat foarte reu; s-au dres prin îndemnul stariți(i) Platonida și cu toată osteneala și cheltu(i)ală dumnealu(i) jupân… leat 1795 ghenuar(ie) Ioan Zogr(af)„(Schitul Ostrov, Fond propriu, Dosar de restaurare Icoana Maicii Domnului – Hodighitria, 2004).

Icoana Maicii Domnului – Hodighitria (Îndrumătoarea) de la Ostrov este una din capodoperele artistice din primul sfert al secolului al XVI-lea, pictată în tempera de un meșter anonim. Aici, Născătoarea de Dumnezeu este redată frontal, plină de noblețe, cu o ușoară întoarcere către Fiul ei. Ea poartă pallá și bonetă albastră, mânecuțe ornate cu aur și un mafarion roșu cărămiziu tivit la margini cu mărgeluțe de aur. Fecioria Maicii Domnului este redată în icoană prin cele trei stele pictate pe frunte și pe cei doi umeri. Maica Domnului Îl poartă pe Domnul Iisus Hristos pe brațul stâng, iar cu mâna Îl arată (Îndrumătoarea) întregii lumi ca Mântuitor (Ioana Ene, Icoane vechi din Vâlcea, în vol. „Episcopia Râmnicului, 500 de ani de la înființare (1503 – 2003), Ed. Adrianso, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 488.).

Pruncul Sfânt, apare plin de măreție și demnitate, cu mâna dreaptă binecuvântând, iar în mâna stângă ținând un pergament ce cuprinde o inscripție în limba slavonă („Eu sunt lumina lumii”) și un vas în care se află crucea răstignirii, sulița și trestia. El este înveșmântat cu un chiton albastru cu striații aurii, un clavus brun și un himation galben-orange cu falduri vag pronunțate. În registrul superior al icoanei, în poziție de adorare, respectiv supravenerare, sunt reprezentați Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. În registrul inferior al icoanei, pe veșmântul Maicii Domnului, sunt însemnați anii de restaurare ai icoanei 1700-1701 și 1795 ianuarie 2, precum și inscripția citată mai sus (Ibidem).

Expusă în naosul bisericii, în fața catapetesmei, icoana Maicii Domnului – Hodighitria adună în jurul ei, la sfintele slujbe, mulțime de credincioși care îi cer ajutorul și binecuvântarea, mulțumindu-i pentru minunile făcute în viețile lor.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Râmnicului

Comentarii Facebook


Știri recente