Hristos este Lumina vieții creștine

În toate bisericile s-a citit astăzi, 13 ianuarie 2013, în Duminica după Botezul Domnului, fragmentul evanghelic care ne prezintă Începutul Propovăduirii Domnului.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa evanghelică rânduită de Biserica a se citi în această Duminică.

Hristos este Lumina lumii, Lumina universului, dar și Lumina vieții și mai ales a vieții creștine

Preafericirea Sa a arătat că până la Hristos poporul evreu stătea în nedeplinătatea descoperiri dumnezeiești, însă odată cu venirea Mântuitorului Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Lumina era totală și directă, fără mijlocitori.

„Dumnezeu Cuvântul este Lumina sau sensul ultim al Universului. De aceea Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul spune: El era Viața și Viața era Lumina oamenilor , deci Lumina existenței fiecărui om este însăși viața Mântuitorului Iisus Hristos; Hristos este Lumina cea mare deoarece până la Hristos poporul evreu stătea în nedeplinătatea descoperiri și se spune că stătea și în întuneric, înțelesul de întunericul păcatului, că deși cunoștea parțial descoperirea Dumnezeiască, poporul adesea nu asculta de legea lui Moise, încălca poruncile și cădea adesea în întunericul păcatului. Dar, venind Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, și arătându-Se ca Om printre oameni, Lumina era totală și directă, fără mijlocitori. Dumnezeu cuvântul tălmăcea cuvintele Scripturii pe care El le-a inspirat prin Duhul Sfânt și le-a transmis prin oameni aleși. Acum Cuvântul lui Dumnezeu, Lumina lui Hristos, este prezentată în Evanghelia Sa care ne arată nu numai cuvintele ci și faptele mântuitoare ale Mântuitorului Hristos. Deci Lumina mare care se arată lumii, mai întâi poporului evreu și apoi celorlalte popoare, este Evanghelia lui Hristos care Îl tălmăcește pe Hristos, îl exprimă pe Hristos. Hristos și Evanghelia Sa sunt una întrucât Evanghelia are ca și conținut pe Însuși Hristos, Lumina lumii, Fiul Veșnic sau Cuvântul Veșnic al Lui Dumnezeu care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Hristos este Lumina lumii, Lumina universului, dar și Lumina vieții și mai ales a vieții creștine”, a spus Părintele Patriarh.

Unde este Hristos acolo este Împărăția Cerurilor

Totodată Părintele Patriarh a arătat că Evanghelia de astăzi ne îndeamnă ca prin pocăință, prin înnoirea minți și a vieții să dobândim mântuirea. De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat că unde este Hristos acolo este Împărăția Cerurilor

„Evanghelia ne cheamă să primim pe Hristos ca fiind Lumina lumii, înțelesul ultim al vieții noastre, înțelesul prim și ultim al universului ca dar al lui Dumnezeu pentru oameni și în același timp să ne străduim prin pocăință, prin schimbare, prin înnoirea minții și a vieții să dobândim din bucuria cea mare a Împărăției Cerurilor. Această prezență a Preasfintei Treimi în Iisus Hristos face ca împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare printre oameni și să se ofere oamenilor ca viață adevărata a lor în iubire veșnică împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unde este Hristos acolo este Împărăția Cerurilor”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Săptâmâna viitoare, creștinii ortodocși se vor afla în Duminica a XXIX-a după Rusalii, a celor zece leproși.

Comentarii Facebook


Știri recente