Hramul Paraclisului Episcopal din Giula

Sărbătoare Sfinților Trei Ierarhi (30 ianuarie 2013) este și hramul Paraclisului Episcopal din Giula, singurul locaș de cult ortodox românesc din Ungaria care poartă acest hram.

Cu acest prilej, potrivit tradiției, a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, aflat în fruntea unui sobor format din Părintele Consilier Administrativ Bisericesc Calinic Covaci, Părintele Secretar Eparhial Visarion Tuderici și cei doi diaconi de la Catedrala Episcopală din Giula. Răspunsurile la strană au fost date de monahiile de la Centrul Eparhial, iar la slujbă au participat credincioși din Giula, Chitighaz și Vărșand, după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a evocat semnificația deosebită a acestei sărbători, care scoate în evidența atât purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu față de Poporul Său, pentru că sunt sărbătoriți Trei Mari Ierarhi sau Păstori de suflete, urmași ai Sfinților Apostoli în misiunea încredințată lor de Mântuitorul Hristos, cât și importanța comuniunii frățești în viața credincioșilor, tocmai prin faptul că Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, le-a fost stabilită o sărbătoare comună.

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi are pentru românii ortodocși din Ungaria o semnificație suplimentară, pentru că la această sărbătoare, în 30 ianuarie 1999, a fost ales Primul Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, în persoana Preasfințitului Părinte Sofronie Drincec, actualmente Episcopul Oradiei. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria a fost înființată prin hotărârea Congresului Național Bisericesc al Românilor din Ungaria, ținut în 26 martie 1946, în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Giula, devenită mai târziu Catedrală Episcopală, dar Primul Ierarh, datorită vitregiilor vremii, a putut fi ales doar în anul 1999. Hirotonia și instalarea Preasfințitului Părinte Sofronie, ca Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a fost făcută de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, în prezența altor 16 Ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al BOR, în Catedrala Episcopală din Giula, în 21 februarie 1999. După 8 ani de arhipăstorire jertfelnică și pilduitoare desfășurată în mijlocul românilor din Ungaria și după alegerea sa ca Episcop al Oradiei, începând din 8 iulie 2007 Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria este condusă de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

Comentarii Facebook


Știri recente