Hramul Paraclisului CMN: „Biruinţa lui Hristos este bucuria noastră”

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și-a serbat hramul în a doua zi de Paști, 9 aprilie 2018. În omilia rostită la Sfânta Liturghie, Părintele Dionisie Constantin a subliniat faptul că „Biruinţa lui Hristos asupra morții este bucuria noastră”.

„Această bucurie în Domnul, cum este numită de Sf. Ap. Pavel, trebuie să fie permanentă in viaţa noastră, ea intensificându-se prin rugăciune fierbinte, prin pocăinţă şi iertare de păcate, prin eliberarea de patimile egoiste, prin cuvântul bun şi prin fapta cea bună, prin viaţă curată şi prin iubire sfântă”, a continuat Arhim. Dionisie Constantin.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, împreună cu: Arhim. Dionisie Constantin, Consilier Patriarhal, Arhim. Ciprian Grădinaru, Pr. Ioan Dragomir, Consilier Patriarhal, și Diac. Codruț Toader.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic Anastasis al Paraclisului Catedralei Naționale.

De ce biruinţa lui Hristos este bucuria noastră

Părintele Dionisie Constantin a subliniat în predica rostită faptul că „pentru Ortodoxie, sărbătoarea Sfintelor Paşti este icoana luminoasă a bucuriei din împărăţia cerurilor”.

„Această bucurie îşi are izvorul în Hristos Cel răstignit şi inviat – Biruitorul păcatului, al iadului şi al morţii”, a adăugat Arhim. Dionisie.

În acest context, părintele a explicat de ce biruinţa lui Hristos este bucuria noastră: „Deşi Stăpânul nostru singur a învins, totuşi bucuria este comună, este şi a noastră, că pentru mântuirea noastră s-au făcut toate”.

Arhim. Dionisie a amintit că Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre biruința lui Hristos și bucuria învierii următoarele:

„Prin acelea prin care diavolul ne-a biruit, prin acelea l-a biruit Hristos pe diavol: prin pom l-a biruit diavolul pe Adam; prin Cruce l-a biruit Hristos pe diavol. Lemnul cel dintâi, a trimis în iad, iar lemnul acesta, al Crucii, a chemat din iad pe cei plecați acolo.

Din muritori am ajuns nemuritori. Am înviat. Am ajuns biruitori. De aceea astăzi îngerii saltă şi toate puterile cereşti se veselesc şi cântă împreună pentru mântuirea întregului neam omenesc. De aceea astăzi, pretutindeni, peste toată lumea este bucurie şi veselie duhovnicească”.

Întreaga omilie a părintelui consilier s-a concentrat pe bucuria și lumina Învierii.

„Bucuria învierii este o bucurie mai tare decât suferinţa şi decât moartea, pentru că nu este bucurie produsă de lumea robită de păcat şi moarte, ci este bucurie izvorâtă din Hristos Cel înviat. Cel ce a biruit păcatul şi moartea”, a spus Arhim. Dionisie Constantin.

La final, Părintele Dionisie a subliniat importanța majoră a bucuriei trăite în Biserică, în contextul actual al lumii „marcate de instabilitate şi nesiguranţă, de conflicte şi neînţelegeri între popoare, în care mulţi oameni sunt întristaţi şi deznădăjduiţi”.

„Trebuie să căutăm mai intens bucuria pe care ne-o aduce întâlnirea cu Hristos Cel înviat, Cel Care a biruit păcatul şi moartea, şi să împărtăşim această bucurie celor întristaţi, prin rugăciune şi fapte de ajutorare şi solidaritate”, a concluzionat Arhim. Dionisie.

Hramurile Paraclisului CMN

Paraclisul CMN a fost construit în anul 2011 pe amplasamentul Catedralei Mântuirii Neamului. Lăcașul de cult are hramurile: Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului – Prodromița și Sfântul Ioan Gură de Aur.

Paraclisul este unicat în țară prin adăpostirea copiei, adusă din Sfântul Munte Athos, icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița.

Deşi proiectul Catedralei Mântuirii Neamului datează din perioada imediată războiului de Independenţă, edificiul bisericesc de importanţă naţională va fi sfinţit anul acesta în 25 noiembrie, la peste 120 ani distanţă. Năzuinţele promotorilor CMN, Eminescu, Slavici şi Caragiale, se vor îndeplini în anul centenarului Marii Uniri, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sfinţi Catedrala tuturor românilor amplasată pe Dealul Arsenalului.

Foto credit: Mircea Popa / ZL

Comentarii Facebook


Știri recente