Hramul Mănăstirii gorjene Cămărășeasca

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul a fost cinstit și de monahiile mănăstirii gorjene Cămărășeasca. Sărbătoarea de hram a început din seara zilei de duminică, 6 ianuarie, prin slujba Privegherii, și a continuat a doua zi cu Sfânta Liturghie.

Cinstitul așezământ monahal a fost ridicat în jurul anului 1780 de boierii gorjeni Cămărășescu, pe malul drept al râului Gilort, la nord-est de orașul Târgu Cărbunești. Sfântul lăcaș a servit deseori, de-a lungul istoriei, drept cetate de apărare contra cotropitorilor și ca loc de refugiu, atunci când regiunea era atacată de turci și haiduci. Mănăstirea a fost desființată de regimul comunist și transformată în adăpost pentru vite și apoi în sediu CAP. Abia în anul 1994, cu încuviințarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu binecuvântarea mitropolitului Nestor Vornicescu a fost reînființată și așezată sub hramul Sfântului Ioan Botezătorul.

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…