Hramul Mănăstirii de la Dumbrava, Alba Iulia

Duminică, 26 octombrie, când facem pomenirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Biserica Ortodoxă se va afla în a douăzeci şi treia duminică după Rusalii. Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Irineu al Alba Iuliei va fi prezent, în această Duminică din perioada Octoihului, la Mănăstirea de la Dumbrava, din judeţul Alba, protopopiatul Aiud.

Mănăstirea de la Dumbrava îl are ca ocrotitor pe acest mare sfânt al Bisericii noastre care a pătimit pentru Hristos la începutul veacului al IV-lea, un sfânt militar, protector al armatelor şi mare făcător de minuni.

Arhipăstorul va săvârşi Sfânta Liturghie şi va rosti cuvântul de învăţătură cu ocazia prăznuirii hramului acestei vetre monahale. Obştea vieţuitoarelor de la Mănăstirea Dumbrava se află sub oblăduirea maicii stareţe Monahia Mina Cerceş şi sub îndrumarea părintelui duhovnic Arhimandrit Vasile Crişan.

Istoric

Mănăstirea Dumbrava este un colț de rai unde se îngemănează rugăciunea cu munca. Aici în mod pilduitor slujirea lui Dumnezeu esteîntregită de slujirea semenilor, mai ales a celor aflați în dificultate.

Mănăstirea este construită pe terenul donat de locuitorii satului Dumbrava ce se află situate la limita dintre județele Alba și Cluj între localitățile Unirea (4 km) și Turda (15 km).

Piatra de temelie a fost pusă la 26 octombrie 1996, pe locul unde în anul 1703 preotul Ioan a fost martirizat pentru apărarea dreptei credințe, fiind ars de viu într-o căpiță cu fân.

Mănăstirea este contruită în formă de cetate cu clopotnița la intrare și biserica în centru. Biserica păstrează stilul românesc având pridvor, pronaos, naos și altar. Pictura a fost realizată în frescă, în stil neobiznatin de soții Crișan în anul 2000. În biserică se alfă Icoana Maicii Domnului care scaldă cu privirea sa blândă întregul lăcaș. Icoana a fost găsită în tencuiala bisericii din satul Dumbrava, fiind ea însăși o mărtuire a istoriei zbuciumate de pe aceste meleaguri. Catapeteasma bisericii este lucrată în lemn de cireș de meșteri bistrițeni în patru registre: icoane împărătești, praznical, apostoli și prooroci. Sfințirea bisericii a avut loc la 26 octombrie 2002.

Comentarii Facebook


Știri recente