Hramul Mănăstirii Bivongi din Italia

Duminică, 23 februarie 2014, la Mânăstirea Sfântul Ioan Secerătorul din Bivongi s-a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie întru pomenirea Sfântului protector al acestui Sfânt așezământ. Preacuviosul părinte Stareț Iustin și obștea s-au bucurat de prezența Preacuviosului Părinte Vicar Atanasie și a altor preoți împreună slujitori. De asemenea, a fost prezent și Domnul Primar al Comunei Bivongi, însoțit de alți consilieri ai primăriei, după cum informează episcopia-italiei.it

Părintele Vicar Atanasie a dat citire mesajului de salut al Preasfințitului Părinte Episcop Siluan către autoritățile comunale. În cuvântul de salut al Domnului Primar, acesta a exprimat mulțumirea sa pentru grija cu care Preasfinția Sa se îngrijește pentru buna chivernisire a vieții monahale în acest sfânt așezământ. A comunicat, de asemenea, hotărârea Supraintendetei în acord cu Consiliul Comunal de a finanța lucrări în vederea construirii unor noi chilii pentru monahi, a unei săli praznicale și amenajarea unui cimitir ortodox.

Credincioșii prezenți în număr foarte mare au ascultat Sfânta Liturghie, în care tema centrală a fost milostenia ca o condiție esențială a mântuirii. Părintele Vicar a subliniat în omilia Evangheliei că milostenia nu este numai datoria celor bogați în cele materiale, ci este datoria tuturor celor care vor să se îmbogățească în Harul lui Dumnezeu. S-a slujit în limbile română, italiană și slavonă, având în vedere numărul mare de italieni, dar și de ruși și ucraineni care au participat.

După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți au participat la o agapă frățească, uniți fiind nu de apartenența etnică sau de limba vorbită, ci de credința în același Hristos și de nădejdea în mijlocirea Sfântului Ioan Secerătorul pentru cei care îl cinstesc cu buna cuviință. Cele câteva picături de ploaie care au venit asupra participanților la agapa organizata sub cerul liber au fost primite ca o binecuvântare a Domnului asupra cinstitorilor Sfinților Lui.

Comentarii Facebook


Știri recente