Hramul Facultății de Teologie din Iași

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și-a sărbătorit, la 30 ianuarie 2014, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Studenții teologi ieșeni de la toate secțiile au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurați de un sobor de preoți din care au făcut parte profesori ai facultății și slujitorii Catedralei. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bărbătesc „Mitropolitul Iosif Naniescu”, dirijat de pr. asist. univ. Gabriel Năstasă, potrivit doxologia.ro.

După citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teșu, titularul disciplinei „Spiritualitate ortodoxă. Ascetică și mistică” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

„Valurile mării, în infinitatea numărului lor, nu depășesc ispitele și încercările la care este supus sufletul unui preot”

„Sfinții Trei Ierarhi sunt un model, arătându-ne calea pe care trebuie să o urmăm pentru a deveni lumină, după cum ne cere Sfânta Evanghelie, dar și pentru a putea aduce lumină în jurul nostru, în lumea în care suntem chemați la misiune. Drumul spre mântuire pe care acești mari părinți ai Bisericii noastre ni l-au arătat și calea pe care ne-au recomandat-o și pe care au practicat-o ei înșiși a fost pe de o parte o cale a științei, dar în același timp a credinței; o cale a unei duhovnicii înalte, dar în același timp a unei spiritualități profunde, o cale în care cunoștințele teoretice au fost întotdeauna îmbinate și dublate de o viață pronunțată ascetică, de lepădare de patimi și de luptă pentru dobândirea rugăciunilor, o viață de rugăciune, de dialog neîncetat cu Bunul Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, iubiți studenți și studente, fiecare dintre dumneavoastră veți absolvi facultatea noastră, poate și cursuri de masterat și doctorat, și veți fi trimiși în lume la misiune, la propovăduire. Încercați fiecare dintre dumneavoastră să meditați cât mai des și cât adânc la cuvintele și la exemplele Sfinților Trei Ierarhi, la tratatele lor despre preoție, și ori de câte ori, în lucrarea dumneavoastră duhovnicească, veți simți nevoia unui ajutor de Sus, să răsfoiți paginile lucrărilor acestor mari părinți și să încercați să împliniți în viața dumneavoastră cuvintele lor dătătoare se sens și de mântuire, ca mai apoi să așezați aceste cuvinte și la rădăcina sufletelor celor pe care îi păstoriți sau îi îndrumați. Sfântul Ioan Gură de Aur, și aici mă adresez cursanților de la Teologie Pastorală, pe bună dreptate spunea în lucrarea sa despre preoție, în tratatul său celebru, o magna cartă a tuturor slujitorilor creștini, că viața și sufletul preotului, inima acestuia, este mai încercată decât inima oricărui din lume, pentru că valurile mării, în infinitatea numărului lor, nu depășesc ispitele și încercările la care este supus sufletul unui preot, cel care are în păstorirea sa numeroase suflete și numeroase vieți. De aceea, în căile pe care ni le-au recomandat Sfinții Trei Ierarhi, să găsim fiecare dintre noi alinarea și răspuns la întrebările care ne frământă, prin studiu și prin rugăciune, prin duhovnicie înaltă și prin spiritualitate profundă”, a fost mesajul părintelui profesor Cristinel Teșu adresat tinerilor studenți teologi.

„Preotul este acea ființă umană îndumnezeită și care îndumnezeiește”

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Teofan a explicat celor prezenți, dar în special studenților și profesorilor Facultății de Teologie Ortodoxă, ce înseamnă a fi următor al lui Hristos, așa cum au fost cei trei mari sfinți prăznuiți: „A fi următor al Domnului Hristos, în teologia Sfinților Trei Ierarhi, înseamnă a viețui întru Dumnezeu, prin Hristos, în Duhul Sfânt. La fel, a viețui întru Dumnezeu, prin Hristos, în Duhul Sfânt, înseamnă, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a fi prietenul lui Dumnezeu, a dobândi haina dumnezeieștii iubiri, a fi îmbrăcat în haina smereniei. Marele Vasile ne spune și el: „Să aveți curăție sufletească, să aveți nepătimire trupească, dragoste nefățarnică și sfiala cea duhovnicească, iar cinstea cea lumească de nimic să o socotiți”. Și pentru a nu trece cu vederea ceea ce a trăit și a mărturisit de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, patriarhul Constantinopolului, redăm răspunsul lui la întrebarea „Ce este preotul?”: „Preotul este acea ființă umană îndumnezeită și care îndumnezeiește”.

Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie din Iași, a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoare instituției de învățământ pe care o conduce, evidențiind moștenirea spirituală lăsată creștinătății de cei trei mari dascăli și ierarhi pomeniți: „Sfinții Trei Ierarhi ne-au lăsat în primul rând îndemnuri privitoare la frumusețile trecătoare. Sfântul Vasile cel Mare, împreună cu Sfântul Grigorie de Nazianz, au pus cei dintâi bazele Filocaliei. De asemenea, ei ne-au îndemnat să ne rugăm mereu, Psaltirea fiind pentru ei „comoară neprețuită”. Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat moștenire Sfânta Liturghie, și, chiar dacă nu ne-a lăsat canoane precum Sfântul Vasile cel Mare, are trei prescripții foarte importante care au fost cuprinse în Canoanele Bisericii Ortodoxe, pentru că ele se referă la spovedanie și la împărtășanie- ținta vieții noastre”.

De asemenea, părintele decan a adresat mulțumiri ierarhilor, profesorilor și studenților pentru prezență și pentru împreuna-rugăciune, dar și conducerii Universității „Al. I. Cuza” pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului.

Comentarii Facebook


Știri recente