Hram și târnosire de biserică la Schitul „Gura Izvorului” din Episcopia Covasnei și Harghitei

Pentru Schitul „Gura Izvorului”, metoc al Mânăstirii Toplița, din Episcopia Covasnei și Harghitei, Duminica Tuturor Sfinților (7 iunie 2015) a fost zi de mare sărbătoare, în care a fost târnosită biserica nouă, din zid, a schitului și a fost sărbătorit hramul.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, slujba târnosirii locașului de cult și Sfânta Liturghie Arhierească de hram au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, aflat în fruntea unui numeros de preoți și diaconi, dintre care îi menționăm pe Părintele Protosinghel Ghelasie Mureșan, Exarhul Mânăstirilor din Episcopia Covasnei și Harghitei, Pr. Ic. Stavr. Teodor Bijec, Consilierul Administrativ-Bisericesc al aceleași Episcopii, Părintele Arhimandrit Mihail Goia, fostul Stareț al Mânăstirii Toplița, Părintele Arhimandrit Emilian Telcean, Starețul Mânăstirii Toplița, Părintele Dumitru Apostol, Protopop de Toplița și alți aproximativ 30 de clerici împreună-slujitori, ieromonahi sau preoți de mir, de la diferite biserici din împrejurimi, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

La slujbă au fost prezente și oficialități, precum Domnul Stelu Platon, Primarul Municipiului Toplița, Domnul Valer Dorneanu, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), originar din județul Harghita, sau Domnul General Marius Giurcă, Comandantul Unității de Vânători de Munte din Miercurea Ciuc și câteva sute de credincioși, din Toplița și împrejurimi, dar și din Vaslui, iar răspunsurile la strană au fost date cu sensibilitate și profesionalism de Corul „Anatoli” din Brașov, aflat sub conducerea Doamnei Andrada Mureșan.

Potrivit tradiției, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, înconjurat de numerosul sobor de preoți și diaconi, a săvârșit înconjurarea bisericii, târnosirea Sfintei Mese și sfințirea exterioară și interioară a picturii și catapetesmei, urmată de îndată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, desfășurate într-o atmosferă de frumoasă comuniune, frățească și românească. La finalul Sfintei Liturghii, din încredințarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârșit și hirotesia întru Protosinghel a Părintelui Ieromonah Ghenadie, viețuitor al Mânăstirii Toplița, dar și Egumen al Schitului „Gura Izvorului”, până în anul trecut.

Cuvântul de învățătură al zilei a fost rostit de Ierarhul românilor ortodocși din Ungaria, iar cuvinte de mulțumire au fost rostite din partea Preasfințitului Părinte Episcop Andrei al Covasnei și Harghitei de către Părintele Consilier Bisericesc Teodor Bijec și de Părintele Emilian Telcean, Starețul Mânăstirii Toplița, prin grija și stăruința căruia a și fost construită și înfrumusețată noua biserică a Schitului, între anii 2000-2015. Mulțumiri au fost aduse și ctitorilor care și-au adus contribuția și obolul lor la realizarea acestui obiectiv.

Schitul „Gura Izvorului” a fost construit nu departe de mausoleul de la Gura Secului – Toplița, ridicat în anul 1925 de către Primul Patriarh al României, Miron Cristea, care a adunat sub acest mausoleu osemintele a 771 de ostași români căzuți în timpul primului război mondial și care au dat atunci lupte grele pe valea Topliței, unde se află cele două obiective. Iar sfințirea bisericii Schitului „Gura Izvorului” vine ca un prinos de cinstire adus memoriei acestor Eroi Români, care au fost avuți în vedere și de către Patriarhul Miron Cristea, dar și ca un locaș de rugăciune, unde vor fi înălțate neîncetat și rugăciuni de pomenire, pentru odihna sufletelor lor.

Episcopia Covasnei și Harghitei dispune în prezent de 10 așezăminte monahale, dintre care opt mânăstiri și două schituri.

Comentarii Facebook


Știri recente