Hram de tradiție în Lavra Sfântului Irodion

De praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Schitul Locurele și Mănăstirea Lainici din judeţul Gorj au îmbrăcat straie de sărbătoare, serbându-şi hramul. Mii de credincioşi din întreaga țară au trecut pragul stăreției Sfântului Irodion, într-un pelerinaj al credinţei lucrătoare şi al preaslăvirii lui Dumnezeu, informează „Ziarul Lumina”.

Binecuvântările s-au revărsat din belşug peste drept-slăvitorii creştini, prin slujirea mai multor ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe: Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, şi Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Ceremoniile religioase prilejuite de hram au început de miercuri seara, prin săvârşirea slujbei Privegherii atât la Schitul Locurele, cât şi în biserica mare a mănăstirii. Mulți dintre iubitorii de prăznuire au străbătut pe picioare cei câţiva kilometri care despart mănăstirea de schitul aşezat la înălţimea taborică. Aici s-au putut bucura, la ceas de seară, de minunatele cântări bisericeşti interpretate în strană de Grupul psaltic `Sfântul Nicodim” de la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin, condus de protopsaltul Cătălin Cernătescu. Câteva sute de credincioşi s-au alăturat în rugăciune soborului de preoţi şi în ziua praznicului, adunându-se, cu mic, cu mare, în ograda Schitului Locurele.

De aceeași bucurie, a duhului împlinit în bucuria comuniunii, au avut parte și miile de pelerini care s-au perindat întreaga noapte pentru a se închina moaștelor Sfântului Irodion și au rămas la Mănăstirea Lainici, participând la Sfânta Liturghie de a doua zi, oficiată în sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cântările liturgice au fost interpretate de un grup de psalți din Craiova, condus de prof. Victor Șapcă.

„Parcurgem acest urcuş duhovnicesc cu fiecare Sfântă Liturghie”

La finele sărbătorii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a pus la inimile cucernicilor creştini cuvânt de învățătură. „Sărbătoarea de astăzi este aşezată în Postul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ca popas duhovnicesc înain­te de serbarea Adormirii Maicii Domnului. Este un moment de reculegere, de aducere aminte de ceea ce Mântuitorul le-a arătat ucenicilor pe Muntele Taborului. Ca praznic împărătesc, Schimbarea la Față are o semnificație deosebită. Sărbătoarea fiind aşezată în mijlocul postului, credincioşii se pregătesc cu post şi rugăciune, ca uşurându-şi sufletele să urce tainic cu Hristos pe Muntele Taborului şi să vadă şi ei slava pe care Domnul a arătat-o Sfinților Apostoli. Noi parcurgem acest urcuş duhovnicesc cu fiecare Sfântă Liturghie, ca să ajungem la momentul desăvârşit al Sfintei Împărtăşanii. Când primim Trupul şi Sângele Domnului, suntem cuprinşi de fericirea pe care au simțit-o cei trei ucenici pe Muntele Taborului. Hristos a ales trei ucenici ca să Îl însoțească, pentru că, după cum vedem în Sfânta Scriptură, mărturia a trei oameni este suficientă ca să adeverească împlinirea evenimentului din viața Mântuitorului. Astfel, mărturia Sfinților Apostoli şi cea a evangheliştilor este un adevăr istoric, teologic, duhovnicesc. Mai precizează Sfinții Evanghelişti că Mântuitorul S-a schimbat la față cu şase zile înain­te de răstignirea Sa, pentru a-Şi arăta Dumnezeirea şi a-i întări pe ucenici în credința lor. Acolo ei L-au văzut pe Domnul, pe Acela cu Care merseseră mai înainte pe drumurile Palestinei, dar de această dată în altă formă, în altă ipostază. Evident că Sfinții Apostoli au fost ridicați şi ei cu mintea şi sufletele dea­su­pra celorlalți oameni contemporani lor, căci asemenea descoperiri dumnezeieşti nu se pot vedea cu ochii omului păcătos. Şi ei s-au împărtăşit de energia dumnezeiască ce ieşea din trupul Mântuitorului unit cu firea divină. Şi apostolii, pătrunşi de energie, cresc în înțelegere, în descoperirea tainelor ce aveau să se descopere în Hristos. Îl văd pe Dumnezeul adevărat Care Se arată în Omul cunoscut de ei, văd că Domnul iubeşte lumea pe care o acceptă în Persoana Sa. Sfinții Apostoli se învrednicesc de arătarea slavei dumnezeieşti, a energiei care iese din Ființa lui Dumnezeu, pentru că Hristos este Dumnezeu adevărat din Care izvorăsc darurile şi puterea lucrătoare a Preasfintei Treimi. Mântuitorul a arătat pe Tabor că omul poate să stea de vorbă cu Dumnezeu şi să se împărtăşească de slava Sa, după puterea lui de a-L cuprinde cu mintea, inima şi sufletul”, a conchis IPS Părinte Irineu.

După Sfânta Liturghie, ierarhii, preoții și credincioșii au luat parte la agapa pregătită cu purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Ioachim, stareţul cinstitului aşezământ, atât la mănăstire, cât și la noua trapeză a schitului.

Pelerinajul credinţei la Mănăstirea Lainici

An de an, sute de credincioşi din întreaga ţară păşesc pe urmele sfinţilor de la Lainici, la Locurele, pentru a căpăta har şi binecuvântare de praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos. Rădăcinile acestui mare praznic sunt vechi aici, la lavra din Defileul Jiului. Ca hram al mănăstirii, stă strâns legat de istoria Schitului Locurele, aşezământ temeluit pe înăl­ţimile Muntelui Gropu, la câţiva kilometri de mănăstire. Sfântul locaş de închinare a fost zidit între anii 1850 şi 1852, prin osteneala monahilor Luca şi Cleopa. Hramul `Schimbarea la Faţă” se leagă de o veche tradiţie monahală, conform căreia cei care fac sihăstrie în munţi se aseamănă Apostolilor Petru, Ioan şi Iacov, care pe Muntele Taborului au văzut minunea Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos, aşa cum menţionează Sfintele Evanghelii.

Comentarii Facebook


Știri recente