Forum consultativ despre problema consumului de droguri la Consiliul Județean Bichiș (Békés) – Ungaria

La inițiativa Consiliului Județean Bichiș (Békés), din Ungaria, la sediul acestei instituții din orașul Bichișceaba (Békéscsaba) a avut loc un forum consultativ legat de problema consumului de droguri (28 februarie 2015), la care au participat mai multe oficialități și reprezentanți ai unor culte din județul Békés: Domnul Tolnai Péter, Vicepreședintele Consiliului Județean Békés, Doamna Notar Moka Eszter și Doamna Huszár Erika, tot din partea Consiliului Județean Békés, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc, Pr. Kovács Péter – Preot Romano-Catolic de Giula și reprezentant al Eparhiei Romano-Catolice de Seghedin-Cenad (Szeged-Csanád), Pastorul Reformat Marti Miklós Nándor – din partea Eparhiei Reformate Bichiș, Doamna Brachna Bernadett – din partea Asociației „Diaconia Ótemplom”, Doamna Kotroczóné Antal Teréz – șefa serviciilor de asistență medicală de la Departamentul de sănătate publică al Prefecturii Județului Bichiș, Doamna Dr. Ilia Katalin – psihiatru la Spitalul „Pándy Kálmán” din Bichișceaba și Doamna Telekné Furák Mónika – Locotenent-colonel, șef de secție pentru prevenirea infracțiunilor, din cadrul Poliției Județene Bichiș.

Cu acest prilej, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,Domnul Tolnai Péter a subliniat importanța și actualitatea acestei probleme cu care confruntă astăzi tot mai mulți tineri și din județul Bichiș, preocuparea Consiliului Județean de a găsi soluții pentru rezolvarea acestei probleme și rolul deosebit de important pe care îl au și cultele, prin intermediul orei de religie și a misiunii pe care o desfășoară în rândul credincioșilor lor.

Atât reprezentanții cultelor, cât și ai celorlalte instituții prezente, din partea Consiliului Județean, ai Departamentului de Sănătate din județ și ai Poliției, au vorbit despre sarcinile care le revin, despre experiența dobândită în cadrul activităților desfășurate și până în prezent, dar și despre necesitatea coordonării activităților lor, pentru a putea cunoaște mai îndeaproape problemele concrete ale acestor tineri și ale persoanelor care consumă droguri și a se implica în ajutorarea acestora.

Preasfințitul Părinte Siluan a evidențiat, la rândul său, câteva aspecte importante legate de această problemă, care presupune o coordonare a activității cultelor, a factorilor educativi din școală, care ar trebui să ofere alternative viabile la atracția pe care o poate avea consumul de droguri mai ales în rândul tinerilor, a factorilor de ordine care pot împiedica mai eficient comercializarea acestor produse, dar și a factorilor de decizie din societate, care trebuie să se concentreze mai mult pe tot ceea ce privește viitorul acestor tineri în momentul absolvirii școlilor și al implicării lor în viața societății, pentru a nu mai fi o pradă atât de ușoară tentațiilor de acest fel, sau de altă natură, care le stau înainte.

În acest sens, pe site-ul Consiliului Județean Bichiș există și o pagină rezervată special acestei probleme și strategiei care va trebui întocmită.

Discuțiile și luările de cuvânt au fost primite cu mult interes de către toți participanții, iar concluzia finală a acestui forum a fost faptul că o coordonare a activității și un mesaj comun din partea instituțiilor care se pot implica în prevenirea și combaterea consumului de droguri vor putea avea un efect mai mare și un impact pozitiv în viața tuturor școlilor și a oamenilor care trăiesc în acest județ.

Comentarii Facebook


Știri recente