„Filocalia, Enciclopedie a Ortodoxiei”

În cadrul Festivalului Filocalia a avut loc la Arad, duminică, 26 aprilie, 2015, conferința PC Părinte Arhid. Ioan Ică jr., cu tema „Filocalia, Enciclopedie a Ortodoxiei”. Această conferință, care a fost așteptată cu nerăbdare și entuziasm de numeroși credincioși, a fost ultima manifestare a Festivalului Filocalia, ediție la care au participat 4000 de credincioși arădeni, dar și credincioși veniți din multe județe limitrofe sau din Serbia și Ungaria, a precizat Arhim. Teofan Mada, vicar administrativ şi director festival.

Conferința Părintelui Profesor Ioan Ică jr. a fost un moment de înălțare spirituală, bucurie și comuniune, care a subliniat particularitatea cu totul unică a manifestărilor filocalice arădene. Conferința a dovedit că iubirea filocalică a Ortodoxiei nu este un tipar istoric, nu este monolită, nu este demodată şi fără lauri. Pentru Părintele Ică jr. „Ortodoxia nu este atât o moştenire doctrinară, cât o moştenire a unui mod de viaţă. Acest mod de viață ortodoxă este realitatea prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul credincioşilor, căruia îi este străin sentimentul distanţării de Dumnezeu, după cum îi este străin şi sentimentul izolării omului de Dumnezeu şi de semenii săi. El este un fapt al comunicării pentru că Ortodoxia este o lume a limbajului şi comunicării, a dialogului şi a comuniunii. Hristos dezvăluie viaţa dumnezeiască prin intermediul sfinţirii”. Viaţa este darul lui Dumnezeu şi îşi realizează scopul numai în strânsă legătură cu El. Hristos trimis în lume dezvăluie puterea mântuitoare şi sfinţitoare a lui Dumnezeu. Hristos îi cheamă pe toţi credincioşi la o sinceră pocăinţă şi reînnoire duhovnicească, la un martiriu continuu de dragoste şi dăruire, aşa cum s-au învrednicit toţi sfinţii. Credinţa în Hristos sfinţeşte omul frumos cu sau prin energiile harului Dumnezeiesc.

Părintele Profesor a subliniat faptul că „istoria vieţii sfinţilor filocalici este trăirea şi prelungirea Evangheliei. Numai trăind ceea ce au trăit şi sfinţii putem să înţelegem, să vorbim şi să descriem ce este trăirea sau sfinţenia. Experienţa sfinţilor este şi experienţa noastră, atâta timp cât ne străduim”.

Sfinţii se bucură de întâlnirea lor personală cu Hristos, iar bucuria lor este dar pentru toată Biserica. Duhul Sfânt vitalizează, reface şi creează oameni ai lui Dumnezeu şi în secolul nostru pentru că Biserica Ortodoxă este experienţa unei continue pogorâri a darurilor Sfântului Duh peste cei vrednici. În smerenia lor, prin despătimire, Sfinţii reflectă lumina dumnezeiască: oamenii îi văd strălucind de frumuseţea luminii.

Comentarii Facebook


Știri recente