Festivitate de absolvire a studiilor liceale la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, împreună cu structura Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea, și-au sărbătorit joi, 30 mai 2013, absolvenții Promoției 2012-2013.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu acest prilej s-a organizat un amplu program de manifestări festive, menit să marcheze importanța evenimentului, după cum ne-a precizat Pr. Prof. Alin Sonea.

În deschiderea programului, în Paraclisul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” al școlii a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către părinții profesori care fac parte din corpul didactic al liceului, la care au participat absolvenții claselor a XII-a, precum și părinții acestora, colegii din clasele mai mici și alți numeroși invitați. În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Radu Rus, directorul Liceului, a evidențiat importanța recunoștinței față de Dumnezeu pentru darurile primite în viață. De aceea, Sfânta Liturghie care s-a săvârșit, s-a dorit a fi o mulțumire prin excelență adresată lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra absolvenților, pe parcursul anilor de studiu.

În continuarea programului, absolvenții au făcut un tur al școlii, intonând imnul Gaudeamus igitur, luându-și rămas bun de la colegii mai mici din celelalte clase și de la profesori, iar apoi au participat la ultima oră de diriginție din viața de licean.

Manifestările au continuat, de la ora 11, în sala festivă a liceului, unde, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficialităților locale și a numeroșilor invitați, a fost oficiată slujba de Te-Deum.

Șirul cuvântărilor festive a fost deschis de către Preasfințitul Părinte Sofronie care, în cuvântul de binecuvântare și felicitare a absolvenților, a subliniat, totodată, solemnitatea momentului și importanța sa istorică, prin faptul că, în acest an școlar, iese de pe băncile acestei școli teologice de nivel preuniversitar, care, începând cu 1 septembrie 2012 funcționează în vechea clădire a Academiei Teologice din Oradea, redobândită de către Episcopia Oradiei după zeci de ani de înstrăinare, prima promoție de absolvenți care s-au bucurat să studieze în locașul așezat de către Episcopul Roman Ciorogariu drept loc de formare a slujitorilor lui Dumnezeu din ținutul Crișanei.

După cuvântul Chiriarhului Oradiei au urmat alocuțiuni rostite de Domnul Claudiu Pop, Prefectul județului Bihor, Domnul Ovidiu Mureșan, Vice-primarul municipiului Oradea și Domnul Prof. Daniel Negrean, Inspectorul Școlar General al județului Bihor, care au scos în evidență buna colaborare dintre instituțiile locale și conducerea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dar și rezultatele merituoase ale elevilor, la învățătură și la concursurile școlare, ceea ce recomandă Liceul Ortodox pentru a fi locul unui viitor Centru de excelență al învățământului bihorean.

Au urmat mesajele șefilor de promoție și ale colegilor lor din clasa a XI-a, dar și tradiționala predare simbolică a cheii, după care s-a trecut la premierea absolvenților cu rezultate meritorii la învățătură și purtare.

Din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, dintre absolvenții profilului teologic au primit premii speciale elevii care s-au evidențiat pe parcursul anilor de studiu prin calități și rezultate deosebite la anumite discipline de specialitate, precum și pentru purtare și comportament ireproșabil. Premiile au constat în cărți și reviste cu caracter teologic și cultural-religios, editate de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române și de Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei Oradiei.

Astfel, au fost acordate următoarele premii speciale: Premiul „Dumitru Stăniloae”, elevului Alexandru Carțiș pentru Cel mai bun rezultat la învățătură pe tot parcursul anilor de studiu; Premiul „Episcop Dr. Nicolae Popovici”, elevului Andrei Florin Farcaș pentru Coduită morală ireproșabilă pe tot parcursul anilor de studiu; Premiul „Episcop Dr. Vasile Coman”, elevului Alexandru Vereș pentru Participare și implicare activă în viața liturgică pe tot parcursul anilor de studiu; Premiul „Episcop Dr. Andrei Magier”, elevului Alexandru Carțiș la disciplina Dogmatică și Studii biblice; Premiul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”, elevului Sebastian Marian Bocioc la disciplina Patrologie; Premiul „Episcop Roman Ciorogariu”, elevului Andrei Guran la disciplina Istorie bisericească și Premiul „Diacon Nicolae Firu”, elevului Flavius Cătălin Boroș la disciplina Muzică bisericească.

Festivitatea de premiere s-a încheiat prin intonarea tradiționalului Gaudeamus igitur și La mulți ani!, după care Chiriarhul Oradiei a vizitat Paraclisul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” și, apoi, școala, a stat de vorbă cu profesorii, cu absolvenții și cu părinții acestora, îndemnându-i pe absolvenți să intensifice pregătirea intelectuală și rugăciunea în vederea parcurgerii cu succes a examenului de Bacalaureat și a celui de admitere în învățământul superior.

Promoția 2012-2013 este cea de-a patra promoție a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, liceu care a luat ființă în anul 2007, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și care a reușit, de la un an la altul, să se dezvolte, să se consolideze, și să-și găsească un loc meritat în rândul școlilor din județul Bihor.

Comentarii Facebook


Știri recente