Federaţia Filantropia implementează un proiect care propune alternative la politici publice în domeniul sănătății

Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează, începând cu data de 13 august 2018, proiectul „Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice a 65 de membri din cadrul a 20 ONG membre ale Federației Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în sănătate, pe o perioadă de 6 luni.

Cel de-al doilea obiectiv specific îl reprezintă dezvoltarea de proceduri si mecanisme / instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea si promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății de către un grup de lucru format din 25 de reprezentanți ai 20 ONG-uri membre ale Federației Filantropia și de interacțiune a acestora cu autorități / instituții ale administrației publice centrale, pe o perioadă de 8 luni;

Ultimul obiectiv specific are în vedere consolidarea dialogului social și civic cu implicarea și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății, pe o perioadă de 3 luni.

Mai multe informaţii pe site-ul Federaţiei Filantropia.

Federaţia Filantropia este o organizaţie privată non-profit care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și reuneşte 18 din cele mai active asociaţii şi fundaţii care lucrează în domeniul social în eparhiile Patriarhiei Române.

Misiunea Federaţiei este să sprijine Biserica în lucrarea ei social-filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente