Fără rugăciune omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii față de vrăjmași

În toate bisericile s-a citit la 29 septembrie 2013, în Duminica a XIX-a după Rusalii, textul evanghelic ce ne prezintă Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor. În cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a arătat învățăturile ce reies din evanghelia de astăzi.

„Evanghelia de astăzi este Evanghelia duminicii a XIX-a după Rusalii și ea ne arată că iubirea față de vrăjmași îl face pe om asemenea cu Dumnezeu. Trei mari învățături se desprind din Evanghelia de astăzi și anume, în primul rând, că trebuie să facem oamenilor ceea ce voim ca ei să ne facă, nu ceea ce ne fac ei nouă, pentru că adesea ne fac și rău. În al doilea rând, Hristos Domnul ne îndeamnă să iubim pe vrăjmași, să facem bine și să dăm împrumut fără a pretinde ceva înapoi. În al treilea rând Evanghelia ne arată că cine este bun și milostiv, chiar față de vrăjmași, se aseamănă cu Dumnezeu; devine fiu al lui Dumnezeu după har. Îndemnul ultim al Evangheliei este Fiți milostivi precum Tatăl vostru Milostiv este„, a precizat Preafericirea Sa.

Bunătatea și milostivirea sunt forma sănătoasă a naturii umane, răutatea și ura reprezintă starea căzută

În cuvântul Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat faptul că Mântuitorul a îndemnat la iubire și față de cei care manifestă ură în raport cu semenii lor: „Constatăm în cuvintele Mântuitorului că poruncește nu iubire pentru iubire, ci iubire chiar și față de cei care manifestă ură în raport cu semenii lor. Nefirescul acesta al poruncii Mântuitorului, de fapt, ne arată că natura noastră omenească, egoistă, pe care noi o considerăm firească nu este firească. Pentru omul păcătos a iubi pe cel care iubește este firesc, dar a-l iubi pe cel care îl urăște este nefiresc, ceea ce înseamnă că natura păcătoasă, egoistă, care amestecă binele cu răul nu este natura sănătoasă, ci este natura bolnavă de păcat. De ce? Pentru că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu Cel Bun și Milostiv, iar bunătatea și milostivirea sunt forma sănătoasă a naturii umane, răutatea și ura nu sunt starea normală a naturii umane, ci starea căzută”.

Porunca iubirii față de vrăjmași este unică, specifică Evangheliei lui Hristos

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre unicitatea acestei porunci a iubirii vrăjmașilor care este specifică Evangheliei Mântuitorului și a evidențiat faptul că pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu este nevoie să biruim răutatea prin bunătate și ura prin iubire milostivă.

„Omul creștin care merge pe calea sfințeniei merge pe calea asemănării cu Dumnezeu numai măsura în care nu răspunde la răutate cu răutate, la rău cu rău, la ură cu ură și biruiește răutatea prin bunătate și ura prin iubire milostivă. Astfel el începe a fi asemenea cu Dumnezeu. Deci, Evanghelia ne arată o discrepanță între natura pe care o considerăm noi normală a omului obișnuit, păcătos și natura pe care Dumnezeu o dorește ca ridicare a noastră din păcat și revenire la starea dinainte de cădere în păcat și mai ales la starea de asemănare cu Hristos care nu s-a răzbunat pe cei care i-au făcut rău și s-a rugat pentru ei zicând Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, atunci când Îl răstigneau pe crucea Golgotei”, a mai spus Preafericirea Sa.

Fără rugăciune adresată lui Hristos Cel Milostiv omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii față de vrăjmași.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că porunca iubirii față de vrăjmași nu se poate îndeplini fără ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos.

„Porunca iubirii față de vrăjmași este greu de împlinit, dar așa cum ne spun Sfinții Părinți ai Bisericii Hristos Domnul nu cere omului niciodată ceea ce nu ar putea împlini. Chiar dacă el prin forțe proprii nu poate împlinii ceea ce îi cere Hristos, omul poate împlini dacă el cheamă în ajutor pe Hristos. Fără rugăciune adresată lui Hristos Cel Milostiv omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii față de vrăjmași. Această rugăciune însoțită de post, de pocăință, îl transformă pe om și îl face milostiv”, a subliniat Preafericirea Sa.

Nu poate iubi cineva pe vrăjmași dacă nu are în el iubirea lui Hristos

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că această poruncă a iubirii vrăjmașilor se poate îndeplini numai prin legătura vie și permanentă cu Hristos Domnul.

„Cel care iartă se eliberează de amintirea răului pe care l-a săvârșit cineva și eliberându-se de dorința de răzbunare și uitând răutatea altora el se schimbă și devine milostiv ca Dumnezeu care este bun și față de cei nemulțumitori și răi. Deci, această Evanghelie a iubirii de vrăjmași este și o Evanghelie în care omul se eliberează de răul rămas în memoria și în ființa lui, în memoria lui cognitivă și afectivă înnoindu-se prin dobândirea iubirii milostive a lui Hristos în el ca urmare a rugăciunii. Nu poate iubi cineva pe vrăjmași dacă nu are în el iubirea lui Hristos față de vrăjmași care se obține prin rugăciune, prin legătura vie și permanentă cu Hristos cel Milostiv”, a mai spus Preafericirea Sa.

„A iubi pe vrăjmași înseamnă a birui păcatul răutății, a birui egoismul, dorința de a răspunde la rău cu rău. Evanghelia de astăzi este evanghelia experienței harului iubiri milostive a lui Hristos care schimbă firea umană căzută și prin aceasta concluzia Evangheliei, îndemnul Mântuitorului Fiți milostivi precum Tatăl vostru Milostiv este ne arată că de fapt că viața creștină este un program de schimbare, de înnoire, de înaintare pe drumul asemănării cu Dumnezeu cel Milostiv”, a mai adăugat Patriarhul României.

Textul Evanghelic rânduit de Biserică a se citi astăzi la Sfânta Liturghie se regăsește în Evanghelia Sfântului Luca la capitolul 6, versetele 31-36.

Comentarii Facebook


Știri recente