Fapta bună săvârşită din iubire smerită şi milostivă este comoara pe care o luăm cu noi în Ceruri

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 23 august 2015, în Duminica a XII-a după Rusalii. În această Duminică, la Sfânta Liturghie a fost rânduit a se citi pericopa Evanghelică de la Matei (cap. 19, vs. 16‑26) care ne prezintă întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un tânăr bogat: „În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându‑I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce‑Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I‑a zis: Care? Iar Iisus i‑a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis‑a Lui tânărul: Toate acestea le‑am păzit din copilăria mea. Ce‑mi mai lipseşte? Atunci Iisus i‑a spus: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du‑te, vinde averile tale, dă‑le săracilor şi vei avea comoară în cer, după aceea, vino şi urmează‑Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s‑au uimit foarte mult, zicând: Atunci, cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le‑a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă”.

În cuvântul rostit în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat învățăturile ce reies din textul Evangheliei.

Comoara cerească cea mai mare este însuşi Hristos

Preafericirea Sa a arătat că prin chemarea adresată tânărului, Mântuitorul Iisus Hristos îi spune acestuia să renunţe la cele pământeşti pentru a dobândi comoară în Ceruri.

„Când Mântuitorul Iisus Hristos îi spune: Vino şi urmează Mie, înseamnă renunţă la ceva trecător ca să te uneşti cu Cineva netrecător, cu Dumnezeu Omul; renunţă la ceva de pe pământ ca să ai comoară în ceruri, dar comoara cerească cea mai mare este însuşi Hristos. Deci, te dezlipeşti de ceva trecător şi limitat ca să te uneşti duhovniceşte cu Cel Netrecător şi Nelimitat, cu Fiul lui Dumnezeu care din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor a devenit tocmai ce iubea, adică om. Vedem aşadar dificultatea tânărului de a renunţa la bunurile materiale, trecătoare şi limitate pentru a putea în totalitate să urmeze lui Hristos”, a spus Patriarhul României.

Vino ca să devii creştin

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat faptul că viaţa veşnică pe care o căuta acest tânăr este Hristos – Izvorul vieţii veşnice.

„Mai înţelegem faptul că atunci când Iisus îi spune Vino şi urmează Mie înseamnă deja prefigurarea Tainei Bisericii, pentru că de fapt Iisus îi spune Vino ca să devii creştin, să fii şi tu ucenic al Meu împreună cu ceilalţi ucenici, cu Apostolii care erau prezenţi acolo şi care formau nucleul conducător al Bisericii lui Hristos de mai târziu; cu alte cuvinte Intră în comuniune cu Mine şi în comunitate cu ucenicii Mei. Această comunitate a ucenicilor este nucleul de bază al Bisericii lui Hristos, de aceea Biserica este sobornicească şi apostolească, are adevărul deplin şi se află în continuitate şi în comuniune de adevăr şi har cu Sfinţii Apostoli. De fapt, Mântuitorul îi propune acestui tânăr un schimb, renunţi la ceva ca să urmezi pe Cineva Nelimitat şi Netrecător care îţi poate dărui tocmai ceea ce tu doreşti, Viaţa veşnică; pentru că Hristos a spus: Eu sunt Învierea şi Viaţa, cine crede în Mine va fi viu cu sufletul chiar dacă va muri, adică va muri cu trupul. Deci, Hristos este izvorul vieţii veşnice, viaţă veşnică pe care o căuta acest tânăr”, a spus Preafericirea Sa.

Toate le pot cu Hristos care mă întăreşte

„Evanghelia are ca o concluzie această deschidere”, a mai precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, „şi anume că dacă uneori ni se pare o poruncă greu de împlinit pe Mântuitorul Iisus Hristos ne-o cere să o împlinim, nu trebuie să cădem în deznădejde, ci să avem încredere şi să ne rugăm mult ca Dumnezeu să ne ajute. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune: Toate le pot cu Hristos care mă întăreşte, iar Iisus spune Nu puteţi face nimic fără Mine, adică nu puteţi săvârşi nimic bine fără ajutorul harului lui Dumnezeu”, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Fapta bună săvârşită din iubire smerită şi milostivă este comoara pe care o luăm cu noi în ceruri

Preafericirea Sa a arătat că pericopa rânduită a se citi astăzi la Sfânta Liturghie este deodată o Evanghelie a convertirii şi a milostivirii.

„Tânărul acesta era evlavios, moral, dar zgârcit. Deci, nu este suficient să ne rugăm mult, ci trebuie să săvârşim şi mult bine în jurul nostru, să fim milostivi. De ce? Ca să ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, cel smerit şi milostiv. Fapta bună săvârşită din iubire smerită şi milostivă este comoara pe care o luăm cu noi în ceruri. În general când adunăm bogăţii materiale le adunăm în jurul nostru, când însă săvârşim fapte bune izvorâte din iubire milostivă şi smerită atunci adunăm comoară în sufletul nostru, adunăm lumina iubirii milostive prezentă şi lucrătoare în noi”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Trebuie să săvârşim mult bine pentru a dobândi viaţa veşnică

Evanghelia de astăzi este un îndemn la dărnicie și milostivirea a mai spus Preafericirea Sa: „Evanghelia ne mai arată că nu este suficient să nu săvârşim răul, să nu furăm, să nu ucidem, să nu fim desfrânaţi, să nu minţim, ci trebuie să şi săvârşim mult bine pentru a dobândi viaţa veşnică, pentru a dobândi mântuirea şi desăvârşirea. Evanghelia ne arată că nu este suficient ca cineva să fie evlavios, ci trebuie să fie şi milostiv. Atunci când are bunuri materiale trebuie să ajute pe cei săraci, pe cei nevoiaşi şi chiar şi atunci când nu are bunuri material trebuie să fie milostiv făcând milostenie printr-un cuvânt bun, printr-un sfat bun şi mai ales prin rugăciune pentru alţi, iar când are bunuri material neapărat trebuie să ajute cu prioritate pe cei lipsiţi de hrană, de îmbrăcăminte, de adăpost”, a spus Preafericirea Sa.

Duminica viitoare, la 30 august, în toate bisericile se va citi pericopa evanghelică de la Sf. Ev. Matei, capitolul 21 vs. 33 – 44, în care ni se prezintă Pilda lucrătorilor celor răi.

FOTO: ZIARUL LUMINA

Comentarii Facebook


Știri recente