Facultatea de Teologie din Craiova în sprijinul încadrării studenților pe piața muncii

Se apropie de final proiectul cu finanțare europeană derulat de Facultatea de Teologie din Craiova, în sprijinul creșterii gradului de încadrare pe piața muncii a absolvenților de studii universitare din domeniul specializărilor socio-umane. După cum au informat coordonatorii proiectului, se urmărește creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 300 de studenți de la șapte specializări universitare, domeniul socio-uman, din cadrul Universității din Craiova (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare).

În vederea popularizării informațiilor cu privire la activitățile proiectului în cadrul unei viitoare conferințe internaționale, a fost elaborată o broșură informativa despre rezultatele finale ale proiectului. Aceasta va fi distribuită la momentul oportun în rândul participanților la conferință. Tot în luna septembrie s-au pregătit materialele din mapa conferinței și a celor care vor fi prezentate în plen. De asemenea, în această lună s-au organizat, desfășurat și monitorizat stagiile de practică în spațiul european, în concordanță cu profilul specializării studenților, după cum aflăm de la Gheorghe Cioiu.

În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, pe baza metodelor specifice de evaluare și autoevaluare, a fost continuată realizarea planurilor de dezvoltare profesională individualizată pentru fiecare student, facilitându-se accesul permanent al acestora la resursele informaționale ale proiectului.

Pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, intitulat „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Comentarii Facebook


Știri recente