Expoziţie de carte veche românească în Capitală

Cele mai reprezentative realizări tipografice ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, au fost expuse luni, 21 septembrie 2015, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din Bucureşti – corpul Boema. Expoziţia de carte veche românească este organizată de Biblioteca Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, informează Ziarul Lumina.

Expoziţia de carte veche românească, intitulată Opera tipografică şi cărturărească a Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, conţine traducerile marelui ierarh bucureștean din colecţiile Bibliotecii Sfântului Sinod, care sunt expuse şi prezentate pentru prima oară.

Evenimentul a fost deschis de către directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, Mireille Rădoi, care a vorbit despre viaţa Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul şi contribuţia lui la dezvoltarea culturii române, fiind o personalitate care „se înscrie în rândul unui remarcabil şir de întâistătători ai Bisericii Ortodoxe din spaţiul românesc, slujitori ai Crucii şi ai slovei, fie ea manuscrisă sau tipărită, cărora poporul român le datorează atât de mult construirea matricei sale spirituale, crucea şi slova fiind dimensiuni ale istoriei noastre, care în momentele sale de graţie, printr-o lucrare sinergică, au asigurat unitatea spirituală, de neam şi limbă a românilor”.

O retrospectivă a activităţii de traducător, tipograf şi editor a Sfântului Mitropolit Grigorie Dascălul a fost realizată de pr. dr. Florin Şerbănescu, consilier patriarhal în cadrul Sectorului cultură şi patrimoniu religios al Patriarhiei Române. De asemenea, părintele Şerbănescu a explicat că evenimentul se încadrează în seria manifestărilor dedicate Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, deoarece Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul a rămas în conştiinţa românească, a Bisericii Ortodoxe Române, în mod deosebit, ca cel mai de seamă Mitropolit al Ţării Româneşti din secolul al XIX-lea, „singurul supranumit «Dascălul»”. „Pentru toată Biserica, pentru toţi confraţii săi, pentru tot poporul român, rămâne şi acum, în contemporaneitate, un dascăl, o pildă vie de trăire în Hristos şi o rugăciune permanent vie pentru poporul român”, a subliniat pr. Florin Şerbănescu.

La final, arhimandritul Policarp Chiţulescu, consilier patriarhal şi directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a explicat că exemplarele inedite sunt împodobite cu gravuri și conțin texte care au apărat credința ortodoxă, au înnoit teologia românească, dar și limba și literatura română, şi că scopul expoziţiei a fost de a evidenţia legătura dintre cult și cultură, care în istoria noastră sunt aproape indisolubile.

Comentarii Facebook


Știri recente