Examene în septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se organizează luna aceasta examene de admitere la Școala Doctorală pentru absolvenții de studii de licență și masterat, precum și la studii universitare de masterat pentru absolvenții de licență.

După cum informează Ziarul Lumina, examenul de admitere la Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din București se va desfășura pe 20 și 21 septembrie și va conține două probe: un test scris la Teologia Dogmatică Ortodoxă și un examen la proba de specialitate. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 27 septembrie. Anul acesta Școala Doctorală a scos la concurs 17 locuri la buget. Perioada de înscriere la examenul de admitere la doctorat se desfășoară la facultatea bucureșteană între 15 și 19 septembrie. Mai multe informații despre examenul de admitere se pot afla pe site-ul ftoub.ro.

Admiterea la programul de studii universitare de masterat al Facultății de Teologie Ortodoxă din București se va desfășura pe 16 septembrie. Pentru absolvenții de licență care doresc să își continue studiile, facultatea are la programul de masterat opt specializări: „Exegeză și ermineutică biblică”; „Istorie și tradiție creștină”; „Doctrină și cultură creștină”; „Pastorație și viață liturgică”; „Artă sacră în contemporaneitate”; „Studii religioase și educație creștină”; „Comunicare și comuniune în spațiul eclesial ortodox”, „Teologia și misiunea socială a Bisericii”. Afișarea rezultatelor examenului de admitere la masterat se va face pe 21 septembrie. Modalitatea de calculare a mediei finale de admitere la masterat se face după următoarea formulă: nota la proba scrisă (50%) plus media generală de absolvire a facultății (50%) împărțit la doi. Media generală de absolvire se calculează prin adunarea mediei la învățătură din fiecare an al facultății plus media la examenul de licență și împărțită la numărul anilor de licență plus 1, astfel că la specializarea Teologie pastorală suma se împarte la 5, iar la celelalte specializări la 4.

Studiile universitare de masterat au la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București o durată de doi ani, ele finalizându-se prin susținerea unei lucrări de disertație la specialitatea masteratului.

Comentarii Facebook


Știri recente