Examen de Capacitate preoţească în Arhiepiscopia Bucureştilor

În Arhiepiscopia Bucureştilor se va organiza Examenul de Capacitate preoţească – sesiunea martie 2015.

Înscrierea candidaţilor se face la Secretariatul eparhial, în perioada 18 februarie – 8 martie 2015, potrivit arhiepiscopiabucurestilor.ro.

La acest examen se pot înscrie doar fiii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

• Cerere către Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL;

•Documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări a Arhiepiscopiei Bucureştilor pentru efectuarea studiilor de licenţă la Facultăţile de Teologie din cadrul altor eparhii (copie simplă);

• Copii legalizate după actele de studii: diploma de licenţiat în teologie, master, doctorat şi foile matricole;

•Caracterizarea preotului duhovnic din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti pentru hirotonie – document original cu ştampila parohiei;

• Curriculum Vitae;

• Copie B.I./ C.I.;

• Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen – 50 lei la Casieria Centrului eparhial.

TEMATICA:

Îndrumătorul Administrativ Bisericesc – ghidul practic pentru examenul de capacitate preoţească, ediţia a II-a, Ed. „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2010 (care poate fi procurat din magazinele Arhiepiscopiei Bucureştilor).

BIBLIOGRAFIE:

– Cea indicată la finalul fiecărui capitol din Îndrumătorul Administrativ Bisericesceste obligatorie;

– POPA, Gheorghe-Cristian, Preotul – misionar în areopagul mediatic. Mijloace moderne de comunicare în pastoraţia ortodoxă, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2013.

Testul psihologic se va susţine în săptămâna precedentă examenului la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din Bucureşti, data urmând a fi comunicată în timp util candidaţilor.

Proba scrisă a Examenului de capacitate preoţească va avea loc în ziua de miercuri, 18 martie 2015, orele 09.00, iar proba orală va începe în aceeaşi zi, după afişarea rezultatelor de la proba scrisă. Examenul se va desfăşura la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti.

Comentarii Facebook


Știri recente