Examen de Capacitate Preoțească în Arhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Centrul Eparhial din Arad se organizează sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoțească. Examenul se va desfășura, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 06 octombrie 2014, începând cu ora 9:00. La acest examen se pot înscrie tinerii absolvenți de Teologie, fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Examenul de capacitate preoțească are drept scop cercetarea chemării pentru preoție și verificarea cunoștințelor dobândite în instituțiile teologice pentru a fi utilizate practic în viața pastorală, potrivit cerințelor vremii.

Examenul de capacitate preoțească constă în susținerea a două probe, scris și oral. În cadrul probei scrise, potrivit episcopiaaradului.ro, candidaților li se vor evalua cunoștințele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic și legislație, pastoral-misionar și social, catehetic, mass-media și activități cu tineretul, economic-financiar și patrimonial. Proba orală va consta din examinarea cunoștințelor de teologie liturgică, muzică bisericească, omiletică și catehetică.

Candidații care vor promova examenul de Capacitate preoțească vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Metodologia examenului de capacitate și tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească) se pot consulta pe site-ul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, (Sectorul Cultural, Documente Arhiepiscopie) sau la Centrul eparhial.

Înscrierea candidaților se face la Centrul eparhial în perioada 15-30 septembrie 2014, prin depunerea următoarelor acte într-un dosar cu șină:

cerere adresată Chiriarhului– pe formular tip-, (Sector Cultural, Documente arhiepiscopie);

copie după Cartea de identitate;

recomandarea preotului paroh , dată în numele Consiliului parohial;

copia de pe Diploma de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competențelor) și de pe Diploma de Bacalaureat – pentru seminariștii fără Diplomă de Licență;

copia de pe Diploma de Licențiat în Teologie, specialitatea Teologie Pastorală și de pe Foaia matricolă, pentru licențiați (sau adeverința de absolvire (în locul Diplomei de Licență) pentru absolvenții licențiați din acest an);

– copii după actele de studii: master, doctorat si foile matricole;

Curriculum Vitae ;

declarație pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală.), pe formular tip;

Mai multe informații pe site-ul http://episcopiaaradului.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente