Eveniment editorial dedicat Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, la Iași

În

prezența unui public numeros, ieri, 10 octombrie 2013, în Secția Studium

a Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”, din incinta Facultății de Teologie

Ortodoxă din Iași, a avut loc lansarea vo­lumelor Cuvinte ascetice, autor Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele Minu­nat, și Viața Sfân­­tului Si­meon și a mamei sale, Sfânta Marta, publicate de Edi­tura Do­xo­logia a Mitropoliei Mol­dovei și Bucovinei.

În deschiderea evenimentului, după cum aflăm din Ziarul Lumina, Cătălin Jeckel, directorul e­di­turii, a

mulțumit celor pre­zenți, menționând că este pentru prima dată când,

într-un spa­țiu academic cu un pu­blic nu­meros, editura își devoa­lează

crezul său editorial, al cărui ax principal este acest demers de

recuperare a literaturii patristice și spiritualității filocalice,

materializat în cele două colecții de forță duhov­nicească: colecția

„Viața în Hristos. Pa­gini de Filocalie” și colecția „Pa­tristica”.

În continuare, arhim. Be­nedict Sauciuc, starețul Mă­năs­tirii Neamț,

a precizat că anul acesta se împlinesc 550 de ani de când Sfântul

Simeon se află în țara noastră. „Ștefan cel Mare și Sfânt a reușit să

transforme Mănăstirea Neamț în ctitorie a sa. În plan spiritual,

voievodul i-a dăruit în anul 1463 o comoară neprețuită – capul Sfântului

Cuvios Simeon din Muntele Minunat din An­tio­hia Siriei. Credem că va

pă­trun­de și mai mult în evlavia po­porului nostru, mai ales a­cum,

după publicarea vieții sa­le și a mamei sale Marta”, a afir­mat arhim.

Benedict Sauciuc.

Prof. univ. dr. Petronel Zaha­riuc, decanul Facultății de Isto­rie

din Iași, a prezentat un istoric amănunțit al sfintelor moaște pe

teritoriul românesc, preci­zând că venerația pe care po­po­rul o avea

pentru sfintele moaște nu era înscrisă în documente, dar ea a existat

dintotdeauna.

Mai apoi, lect. dr. pr. Daniel Danielescu, de la Facultatea de

Teologie „D. Stăniloae”, a su­bliniat că asceza, evlavia și puterea

duhovnicească au fost coordonatele vieții Sfântului Si­meon. „În vremuri

dificile, moaș­tele au fost descoperite și puse spre închinare tuturor

celor care știu unde să meargă și știu de la cine să ceară mij­locire în

fața lui Dumnezeu. Editorul și autorul studiului, chiar din primul

paragraf tradus în limba română, spune că te uimește bogăția de

cunoștințe ale unui om despre care nu avem niciun argument că a trecut

prin altă școală decât școala Duhului Sfânt”.

La final, pr. dr. Dragoș Bahrim, directorul Se­mina­rului Teologic

Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași și coordonatorul colecției în

care apar cele două volume amintite, a afirmat: „În aceste vo­lume am

vrut să scoatem în evi­dență opera și viața sfântului după sursele

bizantine, care au fost editate în Occident. Viața lui este un adevărat

roman, dacă o veți citi, este și palpitantă, și foarte bine scrisă; aici

este și meritul traducerii. Celălalt volum cuprinde 30 de omilii care

au fost rostite de sfânt în mod uimitor între vârstele de 10 și 24 de

ani, foarte timpuriu”.

Volumele apar în colecția „Via­ța în Hristos. Pagini de Fi­localie”,

îngrijită de pr. dr. Dra­goș Bahrim, și sunt tra­duse din greaca veche

de Lau­ra Enache, deținătoare a Pre­miului „Du­mitru Stăniloae”, acordat

de U­niunea Scrii­torilor – filiala Iași, pentru volumul Sfântul Ma­xim Măr­tu­risitorul, prima lu­crare din colecție.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…