Eveniment academic la Craiova

Un nou absolvent al Şcolii doctorale a Facultăţii de Teologie din Craiova a primit titlul de Doctor în Teologie. Astfel, joi, 16 iulie 2015, la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al facultăţii, părintele ieromonah Nicodim Macovei a susţinut public teza de doctorat cu titlul „Dimensiunea sinodală a vieţii Bisericii întemeiată pe voinţa Mântuitorului Iisus Hristos – epoca apostolică”, a precizat Preot Gheorghe Cioiu.

Lucrarea, însumând peste 400 de pagini şi structurată pe 4 capitole, introducere şi concluzii, a fost prezentată în faţa unei comisii de evaluare formate din: Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în calitate de profesor coordonator, pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, Decanul Facultăţii de Teologie „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu, cadru didactic al Facultăţii de Teologie „Lucian Blaga” din Sibiu şi pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova. Preşedintele comisiei profesorale a fost prof. univ. dr Gheorghe Matei, Directorul Şcolii doctorale de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Craiova.

Conform algoritmului obişnuit, procedurile de evaluare a tezei doctorandului Nicodim Macovei au debutat cu un rezumat al lucrării pe care acesta l-a prezentat în faţa comisiei şi a celorlalţi invitaţi din sală.

A urmat prezentarea referatelor profesorilor evaluatori. Prima luare de cuvânt a aparţinut profesorului coordonator, IPS Părinte Mitropolit Irineu. În prezentarea făcută, Mitropolitul Olteniei a apreciat valoarea, volumul mare de documente cercetate şi elementele de originalitate ale tezei. “Lucrarea prezintă un bogat volum de documente ce întregesc aria de cercetare a temei studiate, conferind tezei o valoare documentară de excepţie. Prin aceasta se împlineşte imperativul unei necesităţi teologice şi ecleziologice care se impunea pentru cunoaşterea în profunzime a vieţii Bisericii şi a dezvoltării ei începând cu epoca apostolică. Ca atare, apreciem că lucrarea <<Dimensiunea sinodală a vieţii Bisericii întemeiată pe voinţa Mântuitorului Iisus Hristos – epoca apostolică>>, elaborată de doctorandul Nicodim Macovei Manuel Cristian, îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi propunem acordarea titlului ştiinţific de Doctor în Teologie”, a încheiat IPS Irineu.

Şi pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu a apreciat munca de concepţie şi redactare a autorului, subliniind capacitatea acestuia de analiză, sinteză şi maturitatea teologică. “Dimensiunea hristologică şi cea trinitară a eclesiologiei ortodoxe sunt puternic fundamentate de către candidat pe scrierile Sfinţilor Părinţi şi evaluate prin prisma contribuţiilor dogmatice, în special ale părintelui profesor Dumitru Stăniloaie. Din multitudinea lucrărilor contemporane dedicate eclesiologiei, doctorandul a selectat pe cele mai reprezentative, reuşind să contureze o viziune a ansamblu asupra domeniului abordat. În întreaga muncă de concepţie şi redactare a dovedit cunoştinţe solide de specialitate, reale capacităţi de analiză, sinteză şi maturitate teologică, lucrarea sa umplând un gol în literatura teologică de specialitate”, a precizat părintele prof. Buchiu.

Aprecieri asupra lucrării au fost făcute şi de ceilalţi doi referenți, preoţii conferenţiari universitari Nicolae Moşoiu şi Picu Ocoleanu. Autorul tezei a răspuns apoi la întrebările venite din partea membrilor comisiei şi a celorlalţi invitaţi, după care a urmat deliberarea comisiei de doctorat care a decis, în unanimitate, ca lucrarea <<Dimensiunea sinodală a vieţii Bisericii întemeiată pe voinţa Mântuitorului Iisus Hristos – epoca apostolică>>, să primească avizul favorabil al comisiei şi calificativul maxim Foarte Bine, iar Părintelui Ieromonah Nicodim Macovei să i se confere titlul de Doctor în Teologie. După încheierea şedinţei publice, a urmat ceremonia de depunere a Jurământului de credinţă ortodoxă.

La final, IPS Părinte Mitropolit Dr. Irineu l-a felicitat pe părintele Nicodim Macovei pentru titlul ştiinţific obţinut şi a precizat că doctoratul reprezintă un test de maturitate, dar numai un început al cercetării ştiinţifice. „Doctoratul, deşi este un început în cercetarea ştiinţifică, reprezintă totuşi un test de maturitate pentru că reuneşte rodul multor investigaţii, analize şi cercetări. Iar la final, concluziile pot şi trebuie să fie folositoare în special Bisericii noastre şi în general întregului învăţământ românesc. Aşadar, părinte Nicodim, noi vă felicităm pentru această lucrare de valoare şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască mulţumire sufletească şi putere spre a lucra cu şi mai multă râvnă în ogorul Bisericii Sale! Pentru că avem nevoie de asemenea oameni, de asemenea păstori de suflete care ştiu să alcătuiască o lucrare ştiinţifică, dar şi să o propovăduiască, să transmită mai departe mesajul ei”, a conchis IPS Părinte Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente