„Evanghelistul Vechiului Testament” şi profeţiile mesianice

„Evanghelistul Vechiului Testament” şi profeţiile mesianice

Sfântul Proroc Isaia, cinstit de Biserica Ortodoxă în data de 9 mai, este unul din cei patru mari proroci ai Legii Vechi.

Numit „Evanghelistul Vechiului Testament”, Prorocul Isaia a trăit în secolul 8 îHr., iar misiunea sa profetică s-a întins pe parcursul a patruzeci de ani.

Profeţiile selectate în articol şi împlinirea lor fac referire la Întruparea Domnului și Nașterea din Fecioara Maria,  începutul propovăduirii Sale, minunile săvârșite de Hristos, Patimile și Moartea Sa pe cruce:

Nașterea din fecioară – Isaia 7:14

,,Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel”

Împlinirea profeției – Luca 1:26-31

,,Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, …Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus”.

Iisus Hristos, numit Fiul lui Dumnezeu – Isaia 9:5

,,Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar”.

Împlinirea profeției – Matei 3:17

,,Şi iată glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

Iisus Hristos, urmaș pe tronul lui David – Isaia 9:6

,,Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta”.

Împlinirea profeției – Luca 1:32

,,Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său”.

Începutul propovăduirii în Galileea Isaia 9:1-2

,,Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulţi poporul şi vei spori bucuria lui. El se va veseli înaintea Ta, cum se bucură oamenii în timpul secerişului şi se veselesc la împărţirea prăzilor”.

Împlinirea profeției – Matei 4: 12-17

,,Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;        Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit”.

Minunile săvârșite de Mântuitorul – Isaia 35:5-6

,,Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi.    Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor; că izvoare de apă vor curge în pustiu şi pâraie în pământ însetat”

Împlinirea profeției – Matei 11:2-6

,,…Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine”.

Patimile și moartea Mântuitorului- Isaia 53: 7-8

,,Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte”

Împlinirea profeției- Matei 27: 29-31

,,(…) Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.”

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente