Ereziile privind Sfintele Taine au reprezentat tema Consfăturii interortodoxe din Grecia

Consfătuirea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe şi a Mitropoliilor din Grecia pe teme de erezii şi parareligii din anul acesta a avut ca temă: Învăţături eretice cu privire la Sfintele Taine.

Evenimentul s-a desfăşurat, sub egida Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, între 22 – 24 octombrie 2018, în Leftokaria.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

La consfătuire au participat 10 reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Autocefale precum și un număr de 75 reprezentanți ai Mitropoliilor din cuprinsul Bisericii Greciei.

Lucrările au fost deschise în data de 22 octombrie printr-o slujbă de sfinţire a apei oficiată de Arhiepiscopul Irineu al Cretei.

După cuvântul de salut al Mitropolitului Gheorghe de Katerini a avut loc prezentarea mesajelor Conducătorilor Bisericilor Ortodoxe care au trimis reprezentanți la consfătuire.

„Am prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mesaj ce a avut ca temă Sfintele Taine izvoare ale harului, precum și urări de bine și succes participanților”, a declarat Preasfinţitul Părinte Visarion pentru Agenţia de ştiri Basilica.

Mitropolitul Serafim de Pireu, președinte al Comisiei Sinodale de luptă împotriva ereziilor, a susţinut un referat în care a arătat importanţa acestei întâlniri ajunsă la cea de-a 30-a ediţie precum şi rezultatul concret al acţiunilor de până acum.

După amiază a avut loc prezentarea a două referate legate de tema conferinţei fiind apoi urmate de discuţii.

„A doua zi”, a spus Preasfinţia Sa, „au fost prezentate referate de către profesori de teologie şi de clerici implicaţi în activitatea anti-sectară la nivelul Mitropoliilor din Grecia”.

Au luat apoi cuvântul mai mulţi membri ai centrelor anti-sectare din cadrul Eparhiilor din Grecia, care au reliefat metode şi mijloace folosite pe plan local pentru stăvilirea fenomenului sectar.

„A fost o întâlnire benefică în care au fost analizate probleme de importanţă majoră atât din viaţa Bisericii Greciei, dar şi a întregii Ortodoxii, pentru contracararea învăţăturilor eronate privind Sfintele Taine pe care unele mişcări sectare şi parareligioase le proferează”, a precizat Preasfinţia Sa.

De asemenea, ierarhul a transmis că a fost evidenţiat „rolul mare pe care acţiunile Bisericii pe diferite planuri, fie misionar, liturgic, cultural şi filantropic le au pentru întărirea credincioşilor ortodocşi în adevărurile de credinţă ale Bisericii care este Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”.

Lucrările ediției de anul acesta s-au desfăşurat la Centrul de conferințe Bomo din Leptokarya.

Foto credit: Episcopia Tulcii

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…