Episcopul Varlaam a spus că natura umană restaurată s-a înălțat la cer împreună cu Fiul lui Dumnezeu

În omilia rostită de Înălțare în Catedrala Patriarhală, PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a explicat cum odată cu Înălțarea Mântuitorului s-a înălțat la cer și firea umană, restaurarea omului căzut fiind scopul principal al venirii Sale în lume.

„Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om întrupându-se de la Duhul Sfânt, din Fecioara Maria și care și-a asumat natura umană căzută, coruptă și rănită de păcatul neascultării lui Adam cel dintâi, a vindecat în propriul său trup această natură, a îndumnezeit-o, a sfințit-o prin suferință, prin purtarea crucii, prin moartea Sa pentru viața lumii și mai ales prin învierea Sa”, a spus ierarhul.

Astfel, Înălțarea Domnului la cer – „ultima arătare după Înviere” – arată ridicarea naturii umane căzute.

„Și iată că de această dată porțile raiului se deschid ca împreună cu Fiul lui Dumnezeu cel Veșnic să intre și Fiul Omului, adică natura noastră restaurată în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

PS Varlaam Ploieșteanul
Episcopul Varlaam Ploieșteanul în Catedrala Patriarhală de Înălțarea Domnului. Foto: ZL

Reflectând în continuare la „ultima minune a Mântuitorului săvârșită asupra propriei Sale persoane”, Episcopul Varlaam Ploieșteanul a evocat momentele în care Iisus Hristos a prevestit Înălțarea Sa la ceruri.

„Mă duc să vă gătesc vouă loc” și „Mă sui la Tatăl Meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și la Dumnezeul vostru” sunt cuvintele rostite către Apostoli înainte de Patimi referitoare la minunea Înălțării la cer.

Preasfinția Sa a amintit că odată cu prevestirea Înălțării Sale, Mântuitorul a anunțat și scopul minunii: „necesitatea schimbării noastre prin nașterea cea din nou, din apă și din Duh”.

Episcopul Varlaam a vorbit și despre locul în care sălășluiește Hristos cel înviat din morți și înălțat la Tatăl:

„El stă într-o realitate mai presus de înțelegerea noastră, în Împărăția cea Veșnică a lui Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, împreună cu cetele îngerești, cu sufletele drepților care prin Învierea lui Hristos au fost înălțate la Viața Veșnică”.

„Învățăm din praznicul de astăzi, numit de unii teologi «sărbătoarea mântuirii împlinite», care este obiectivul nostru: ajungerea la asemănarea cu Dumnezeu”, a concluzionat ierarhul.

La final Preasfinția Sa a îndemnat la petrecerea timpului în rugăciune, asemenea apostolilor, „lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu în toată vremea”.

Sfânta Liturghie din ziua Înălțării Domnului, 17 mai 2018, s-a încheiat cu o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, la care a fost prezent fostul Principe Nicolae și soția sa, Alina.

Foto credit: ZL

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 9 – 15 mai 2022

Legătura dintre biserică și sat, ca o împletire între viața laică și cea religioasă, a putut fi văzută atât în evenimentele organizate la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București în săptămâna precedentă, cât…