Elevii Şcolii Gimnaziale Muncelu de Sus au sărbătorit ziua Europei

An de an, pe data de 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene. Elevii clasei a VI-a de la Şcoala Gimnazială Muncelu de Sus, împreună cu dirigintele lor, prof. religie Adrian Topolniceanu, au celebrat şi ei această zi. În colaborare cu Casa Corpului Didactic Iaşi şi Centrul de informare „Europe Direct” Iaşi, elevii din Muncelu de Sus au derulat activitatea „9 Mai – Ziua Europei”, acţiune cuprinsă în proiectul interjudeţean „Europa prin ochi de copilâ”, inclus în CAEJ, informează „Ziarul Lumina”.

Manifestarea a făcut parte şi din Proiectul Educaţional „Europa, Casa Noastră”, care îşi propune promovarea valorilor culturale, naţionale şi europene, fiind o sărbătoare a bucuriei de a fi împreună, o zi a voinţei de solidaritate şi o zi a marii comunităţi din care fac parte toţi cetăţenii Uniunii Europene. În acest scop, s-au derulat activităţi şi în şcoală, în toată perioada 4-8 mai, unde elevii au realizat creaţii literare, compuneri narative sau descriptive, eseuri, referate, prezentări Power-Point, şi creaţii plastice de prezentare. Copiii au reprezentat prin munca lor istoricul Uniunii Europene, ţara sau regiunea în care trăiesc, precum şi obiceiurile sau tradiţiile locale şi naţionale aparţinând popoarelor din Uniunea Europeană.

Proiectul a promovat, totodată, îmbogăţirea cunoştinţelor despre Uniunea Europeană a elevilor, cât şi cultivarea unor atitudini conştiente şi responsabile de viitori cetăţeni europeni: respectarea valorilor, drepturile omului, toleranţa.

Comentarii Facebook


Știri recente