Educația – prioritate și responsabilitate națională

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat elevilor, părinților și profesorilor, cu ocazia deschiderii anului școlar 2013-2014 (16 septembrie 2013):

Educația copiilor și a tinerilor trebuie să fie în permanență o prioritate națională, întrucât fără educație o societate nu poate evolua nici social și nici spiritual sau moral.

Biserica Ortodoxă Română are legitimitate istorică în domeniul educației, fiind prima instituție a poporului român care a contribuit considerabil la organizarea și dezvoltarea educației și a culturii naționale. Primele școli și tipografii din țara noastră au fost înființate de Biserică, iar primele opere cultural-artistice reprezentative au fost inspirate de credința cultivată de Biserică.

Și astăzi, valorile educaționale oferite de Biserică prin educația religioasă din școli sunt foarte necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a societății românești, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline. Actul educațional presupune implicare și responsabilitate, corectitudine și fidelitate față de idealurile unei educații integrale și permanente. Nu pot fi înlocuite valorile constante ale educației religioase, cu modele efemere ale umanismului autosuficient și antireligios, pentru a susține o pretinsă emancipare bazată pe vidul spiritual al secularizării, care provoacă în om un deficit de transcendență și de umanitate.

Educația religioasă și morală îl învață pe copil și pe tânăr iubirea față de Dumnezeu și de oameni, credința, speranța și solidaritatea, dreptatea și recunoștința față de părinți și față de binefăcători, dărnicia și hărnicia, sfințenia vieții și valoarea eternă a ființei umane.

De aceea, conștiința creștină și națională ne îndeamnă să privim cu multă responsabilitate și gravitate situația actuală a educației, care înregistrează o degradare progresivă a rezultatelor actului educațional în rândul tinerilor și plasează România între țările europene cu un procent semnificativ de abandon școlar și delicvență juvenilă.

În acest sens, este necesară o intensificare a conlucrării tuturor factorilor implicați în educație: statul, societatea civilă, părinții, elevii și dascălii, centrele eparhiale și parohiile, pentru a reduce efectele negative ale crizei contemporane și pentru a promova principii educaționale sănătoase, astfel încât educația să devină o prioritate națională constantă, o bază solidă a evoluției noastre spre un viitor mai bun.

Începutul unui nou an școlar, pe lângă momentul festiv și al bucuriei că o nouă generație pășește pentru prima dată pragul școlii, ne reamintește că educația este un drept fundamental al societății contemporane, care trebuie însă protejat și promovat, pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a școlii românești, pentru a reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul copiilor decât educația sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinței cultivate și transmise.

La început de nou an școlar felicităm și binecuvântăm pe toți elevii și profesorii și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Învățătorul lumii, să caute cu milostivire asupra școlarilor și să le trimită în inimi, în minte și în grai, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, al cunoașterii și al științei, al credinței și al evlaviei, dăruindu-le lumina cunoștinței Sale, spre dobândirea a toată învățătura cea bună și folositoare! (Te Deum la deschiderea anului școlar)

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente