Ediții ale operei lui Eminescu în Biblioteca Sfântului Sinod

Biblioteca Sfântului Sinod, una dintre instituțiile de cultură importante ale românilor, adăpostește colecții de manuscrise și lucrări cu caracter enciclopedic foarte prețioase. Un loc important îl ocupă secția dedicată poetului Mihai Eminescu.

„Între colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod se numără și un important fond de carte dedicat poetului național Mihai Eminescu. El a fost donat în cea mai mare parte de către doctorul Horațiu Georgescu, în anii 70. El era un pasionat și un admirator al lui Eminescu care a adunat din anticariate volume rare. Această colecție a fost îmbogățită în timp prin achiziții și donații. Amintesc dintre aceste volume ediții princeps ale poetului național, de asemenea, volume care cuprind proză, dramaturgie, publicistica în cea mai mare parte apărută în revista Convorbiri Literare”, a spus Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

La Biblioteca Sfântului Sinod se află atât diferite ediții ale operei poetului, cât și lucrări ale criticilor literari care au abordat diferite aspecte

„De asemenea, un important fond de critică dintre autorii mai vechi, Ilarie C., Iorga, apoi Tudor Vianu, Garabeti Brăileanu, celebra Viața lui Mihai Eminescu a lui George Călinescu, monografia doamnei acad. Zoe Bușulenga și alte titluri importante. De asemenea, pot fi întâlnite volume liliput, ediții bibliofile de foarte mici dimensiuni și ultimele apariții, editate de Academia Română, ale caietelor cu manuscrisele originale, știindu-se că în 1902 Titu Maiorescu a predat Academiei Române manuscrise în care s-au descoperit multe ediții definitive publicate în ediții postume și antume și așadar biblioteca noastră a achiziționat și a primit donație în parte aceste caiete tipărite”, a mai declarat pentru TRINITAS TV Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Biblioteca Sfântului Sinod are ca principale obiective sprijinirea activității culturale, misionare și ecumenice a Bisericii Ortodoxe Române, precum și susținerea procesului educativ și de cercetare din cadrul unităților de învățământ, cu precădere de profil teologic.

Comentarii Facebook


Știri recente