Dumnezeu întotdeauna a vorbit pe înțelesul tuturor: Sf. Grigorie Dascălul, iscusit traducător, serbat la Căldărușani

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mănăstirea Căldărușani din județul Ilfov, cu prilejul hramului Sf. Ier. Grigorie Dascălul, fost stareț al așezământului. Ierarhul a vorbit despre importanta lucrare de traducere a Sfinților Părinți făcută de sfânt, elogiind mitropoliții care s-au luptat pentru ca limba română să fie folosită în cult.

Ierarhului i-au fost alături în slujire Părintele Protopop Cristian Mihai Burcea și clerici din Protopopiatul Ilfov Nord.

Ierarhul a evocat activitatea sfântului de traducere și publicare de cărți duhovnicești, precum și de păstorire a Mitropoliei Țării Românești: „Activitatea sa deosebită ca ucenic al Sf. Cuv. Paisie de la Neamț și ca inițiator al unei activități de renaștere spirituală deosebită în Țara Românească a fost cinstită cu recunoașterea de către Biserica Ortodoxă Română, care l-a trecut în rândul sfinților”.

„Acest sfânt este o mângâiere pentru sfânta mănăstire, pentru credincioșii din Muntenia, o chemare pentru a cunoaște ceea ce i-a fost mai drag, viețile sfinților, dar și lucrările Sfinților Părinți, la care a fost tâlcuitor, la care a trudit. Pe unele dintre ele le-a publicat, altele au rămas în manuscris”, a mai spus episcopul-vicar patriarhal.

PS Ieronim a oficiat Sf. Liturghie la hramul Mănăstirii Căldărușani, de sărbătoarea Sf. Ier. Grigorie Dascălu miercuri, 22 iunie 2022. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene

„Este un sfânt ierarh cu rugăciune pentru neamul nostru.”

Preasfinția Sa a menționat „mitropoliții care s-au luptat pentru ca limba română să fie folosită în cult, depășind tradiția vremii, care acorda numai pentru trei limbi statutul de limbă sfântă. Era o teorie medievală care nu era conformă cu voia lui Dumnezeu, Care întotdeauna a vorbit pe glasul și înțelesul tuturor”.

„Ctitorul mănăstirii acesteia, Matei Basarab, a fost ctitor de limbă română, în acea vreme publicând ediții bilingve, pentru ca să se audă cuvântul lui Dumnezeu și în limba română, lucru foarte important pentru păstrarea identității noastre, dar și a credinței în Domnul nostru Iisus Hristos”, a adăugat ierarhul.

Rugăciunea comunitară trebuie împletită cu cea particulară

În continuare, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a vorbit despre rugăciune, „realitatea cea mai prezentă din viața Bisericii”, despre care a spus că „trebuie să fie prezentă la același nivel și în viața credincioșilor”.

„Nu propovăduim o rugăciune comunitară fără o rugăciune particulară. Ele amândouă se împlinesc. Rugăciunea comunitară și particulară este propovăduită și exemplificată de însăși viața Mântuitorului Hristos, Care se ruga împreună cu Sfinții Apostoli, dar Care Se și retrăgea în liniște, în pustietate, în singurătate, ca să se roage pentru lume”, a subliniat ierarhul.

PS Ieronim a oficiat Sf. Liturghie la hramul Mănăstirii Căldărușani, de sărbătoarea Sf. Ier. Grigorie Dascălu miercuri, 22 iunie 2022. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene

„Rugăciunea este o lucrare bună care este încurajată și de prezența Duhului Sfânt. De aceea, ea este o cale de îmbunătățire sufletească deosebită și este temelia vieții spirituale în Biserică, dar și temelia vieții noastre în Duhul Sfânt, temelia mergerii noastre pe calea aceasta înainte, a propășirii în bunătate, în virtute.”

„Această rugăciune vă dorim să se împlinească și în sufletele dumneavoastră, ca să vă aducă multă lumină, căci rugăciunea aduce mângâiere, aduce bucurie și aduce mers înainte sau progres în Duhul Sfânt. Progres în viața personală, progres în viața duhovnicească, o îmbunătățire a climatului social, pornind de la familie”, le-a mai spus credincioșilor părintele episcop-vicar patriarhal.

„Un călugăr adevărat”

După slujbă, Arhimandritul Lavrentie Gâță, starețul mănăstirii, i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija arătată așezămintelor monahale și în special Mănăstirii Căldărușani, dar și Preasfințitului Părinte Ieronim Sinaitul pentru slujire.

PS Ieronim și Arhim. Lavrentie Gâță, starețul Mănăstirii Căldărușani, la sărbătoarea Sf. Ier. Grigorie Dascălu miercuri, 22 iunie 2022. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene

„După canonizarea Sf. Grigorie Dascălul viața noastră, a celor din Mănăstirea Căldărușani, s-a schimbat radical. În primul rând, am primit ajutorul sfântului sistematic. Pot nota matematic ce s-a realizat în fiecare an cu ajutorul Sf. Ier. Grigorie Dascălul și material, și, mai ales, spiritual, în obștea Sfintei Mănăstiri Căldărușani. Deci a fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu”, a spus părintele stareț.

„Înainte de a fi ierarh, el a fost în primul rând un călugăr adevărat și, după cum a spus și Preasfinția Sa, un isihast”, a încheiat arhimandritul.

După liturghie a fost oficiată și slujba de pomenire pentru stareții, monahii, ctitori și binefăcători ai mănăstirii trecuți la cele veșnice.


Numele localității Căldărușani este prima dată menționat într-un document emis în 1593 de cancelaria Domnitorului Mihai Viteazul. Hrisoavele îl menționează pe Matei Basarab drept ctitor al mănăstirii și anul 1638 ca dată de întemeiere, domnul cumpărând în acest scop o parte din satul Căldărușani în primăvara anului 1637.

În prezent, obștea are 40 de monahi. Biserica mare și paraclisul din cimitirul mănăstirii se află în curs de restaurare și consolidare cu fonduri europene.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente