Duminica Tuturor Sfinților în Transilvania

În Duminica Tuturor Sfinților, prima după Rusalii, credincioșii îi prăznuiesc pe sfinții cunoscuți și necunoscuți. Ierarhii transilvăneni le-au adresat credincioșilor îndemnul de a avea ca modele de viețuire pe sfinți, cei care arată cum poate fi parcursă calea spre mântuire.

În prima duminică după Rusalii, Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a târnosit Biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Dopca, județul Brașov. Biserica din micuța localitate aflată în apropiere de orașul Rupea a fost renovată în ultimii ani, prin eforturile preotului Mihai Gavrilă Simen, ale autorităților locale și județene și ale credincioșilor din sat, informează „Ziarul Lumina”.

Comunitatea românească din Dopca este în minoritate, dar cu toate acestea, credința lor față de Biserica străbună îi ține legați de lăcașul de cult zidit la 1877 de înaintași, la inițiativa lui George Boțioman. Pentru a arăta respect și recunoștință față de strămoși, dar și pentru a avea un lăcaș de închinare adecvat cerințelor liturgice și pastorale, în ultimii ani s-au efectuat drenaje interioare și exterioare, s-au reparat acoperișul, pereții și podelele, încât biserica a recăpătat frumusețea de altă dată.

La slujba de sfințire, sătenii, fii satului, autoritățile locale și pelerini din împrejurimi l-au întâmpinat după datină pe IPS Mitropolit Laurențiu. Ierarhul a târnosit biserica la exterior cu apă sfințită și Sfântul și Marele Mir, iar la interior a așezat moaște în piciorul Sfintei Mese, a uns-o cu mir, a pecetluit-o și a înveșmântat-o așa cum este rânduiala liturgică. Sfânta Liturghie a fost oficiată în aer liber, în fața bisericii, iar din sobor au făcut parte protopopul de Rupea, Alexandru Petrica, și slujitorii sfintelor altare din împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost date de cvintetul „Anatoly” din Brașov, iar la final, ierarhul l-a hirotesit iconom pe pr. Mihai Gavrilă Simen.

IPS Mitropolit Laurențiu a vorbit credincioșilor despre Duminica Tuturor Sfinților și despre Evanghelia citită la Sfânta Liturghie.

„În această duminică suntem chemați să-i cinstim pe toți sfinții Bisericii, pe toți cei pe care Dumnezeu i-a ales datorită ostenelilor lor și conlucrării lor cu harul, ajungând pe cele mai înalte trepte ale desăvârșirii. Sfinții au ajuns să facă minuni în această lume și să continue lucrarea minunată a Duhului Sfânt în această lume. Sfinții sunt, pentru noi, mijlocitori și se roagă lui Dumnezeu pentru noi. Fiecare lăcaș de închinare este ocrotit de un sfânt, iar îngerii ne păzesc viețile noastre. Sfinții sunt modele de urmat pentru că, dacă ne raportăm la Dumnezeu Cel absolut, ne întrebăm cum am putea deveni fii ai Săi după har. Știm că drumul este lung, dar văzând pe acești frați ai noștri, care s-au luptat în această lume cu patimile și greutățile firești și au ajuns să fie cinstiți și făcători de minuni, avem și noi încredințarea că Dumnezeu ne va ajuta să ne putem câștiga mântuirea”, a spus ierarhul.

IPS Mitropolit Laurențiu i-a felicitat pe preot și credincioși pentru eforturile depuse, a explicat rânduiala târnosirii unei biserici și a oferit mai multe acte de cinstire Adunării și Consiliului parohiale, Primăriei Hoghiz și altor binefăcători. Parohul a mulțumit tuturor pentru sprijinul acordat și a oferit ierarhului în dar o icoană. Sărbătoarea s-a încheiat cu sfințirea unei troițe din curtea bisericii.

Târnosire la Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a vorbit credincioșilor despre importanța unui astfel de moment din viața parohiei: „Ritualul acesta frumos presupune stropirea cu agheasmă și ungerea cu Sfântul și Marele Mir a bisericii și pe dinafară și pe dinăuntru, iar în masa altarului au fost așezate moaște de mucenici. Acum totul este plin de har și de binecuvântare. Noi, cei prezenți la această bucurie, Îl rugăm pe Dumnezeu ca jertfa dumneavoastră să o primească cu mărinimie și să vă răsplătească tot efortul pe care l-ați depus. Să dea Dumnezeu ca toată jertfa aceasta să vă fie spre liniștea sufletului, spre mângâiere și spre pace și să aveți parte de multe zile frumoase și de clipe înălțătoare în această biserică”.

Slujba de sfințire a fost urmată de Sfânta Liturghie, la care au luat parte reprezentanți ai Centrului eparhial, preoți și credincioși.

IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a vorbit despre sfințenie, un ideal moral al tuturor creștinilor: „Dacă sfințenia sacramentală o primim gratuit, prin Taina Botezului, prin Taina Mirului, prin Taina Sfintei Cuminecături, prin Taina Sfintei Spovedanii, prin toate cele șapte Sfinte Taine, sfințenia morală, care este o culme înspre care tindem, o dobândim cu ajutorul harului Sfintelor Taine, dar și prin efortul nostru personal”.

Pentru realizările în slujba Bisericii, IPS Mitropolit Andrei i-a oferit parohului Petru Stanciu distincția „Crucea arhiepiscopală”. „Crucea transilvană”, cea mai mare distincție din mitropolie pentru mireni, a fost acordată lui Oliviu Popa, pentru implicarea sa în construirea lăcașului de cult. De asemenea, Cristian Sonea, preot slujitor în Parohia „Sfântul Apostol Andrei”, și alte persoane care s-au implicat în această lucrare au primit diplome de „Aleasă cinstire”.

Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca a fost înființată pe 8 martie 1991, iar slujbele aveau loc într-o bisericuță din lemn, care a ars în urma unui incendiu. Slujbele s-au oficiat, apoi, în casa unei credincioase până în 1993, când parohul de atunci, Liviu Ștefan, a început construcția noii biserici. În decembrie 1995, demisolul bisericii a fost binecuvântat de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu.

Hram la Cașva, județul Mureș

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Mănăstirea Cașva, județul Mureș, cu ocazia hramului. Slujba a avut loc pe un noul altar de vară, în curtea interioară a mănăstirii. Mulțime de pelerini s-au îndreptat spre frumoasa mănăstire de pe Valea Gurghiului pentru a înălța rugăciuni spre toți sfinții.

Mănăstirea Cașva, aflată pe partea stângă a Văii Gurghiului, sub dealul Dumbrăvița, exista în 1473, când starețul și călugării de la o mănăstire din Moldova s-au refugiat aici din cauza invaziilor tătărești sau turcești. Nu se cunoaște data întemeierii, însă este cunoscută data distrugerii, care a avut loc de Sfântul Nicolae, 6 decembrie 1761, de către o subunitate militară din armata generalului austriac Buccow. Pentru că țăranii s-au împotrivit să-și schimbe credința, întreg satul a fost ars, iar starețul mănăstirii – Părintele Isaia – a fost spânzurat. Mănăstirea a fost reînființată la dorința credincioșilor din satul Cașva. La 18 martie 1994, a fost pusă piatra de temelie, iar în 1995, în ziua a doua de Crăciun, a fost sfințit paraclisul. În 1996 s-a început construcția corpului de chilii și a bisericii. Aici a avut loc, în 2008, proclamarea canonizării Sfântului Simeon de la Pângărați.

Sărbătoare la Beiuș

Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în paraclisul provizoriu amenajat pentru slujire, din vecinătatea noii Bisericii „Înălțarea Domnului” și „Acoperământul Maicii Domnului”, aflată în construcție, din Parohia Beiuș IV, Protopopiatul Beiuș. În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice, PS Sofronie a rostit o predică, în care a subliniat importanța prăznuirii, în această Duminică, a tuturor sfinților, din toate timpurile și din toate locurile, între care sunt și foarte mulți strămoși ai românilor.

„Este cât se poate de firesc ca, în prima Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, să fie prăznuiți Toți Sfinții, pentru că sfinții sunt rodul cel mai de preț al Bisericii, rezultatul lucrării Duhului Sfânt în Biserică, roada cea mai vizibilă, cea mai cunoscută și de netăgăduit, sfințenia umană, lucrată în Biserică prin harul Duhului Sfânt. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să mântuiască lumea dinăuntru, și nu din afară, căci Și-a luat trup omenesc, ca și al nostru, pe care l-a îndumnezeit. La fel ne cheamă Domnul Iisus Hristos și pe noi, prin lucrarea Duhului Sfânt, să ne îndumnezeim, să ne transformăm în sfinți, devenind, din oameni de carne, oameni ai duhului, născuți din nou din apă și din Duh, prin Taina Sfântului Botez, și, împodobiți fiind cu virtuțile, să ajungem, apoi, la sfințenie, așa cum vrea Dumnezeu”, a spus PS Sofronie, care a adăugat că „a merge, însă, pe calea sfințeniei nu este ușor, căci ceea ce este în comun tuturor sfinților este crucea, pe care fiecare și-a luat-o, și-a asumat-o, și-a purtat-o cu demnitate în viața sa, murind fie de moarte martirică, la fel ca majoritatea Sfinților Apostoli și a cohortelor de martiri ai Bisericii, sau prin martiriul lent, de zi cu zi, al cuvioșilor, pustnicilor și dreptcredincioșilor creștini care, prin multe încercări și suferințe, și-au mântuit sufletele lor, ajungând, astfel, cetățeni în Împărăția Cerurilor”.

La final, PS Sofronie i-a felicitat pe preoții și credincioșii din parohie care, împreună cu oficialitățile locale, ridică lăcașul de cult. Parohul Dorel Varga și Cosmin Tripon, preot coslujitor, au prezentat etapele construirii bisericii, a cărei piatră de temelie a fost sfințită de PS Sofronie pe 20 iunie 2010. După Sfânta Liturghie, ierarhul, împreună cu oficialitățile prezente, a vizitat șantierul noii biserici parohiale și biserica aflată în construcție, din incinta spitalului vechi din Beiuș, cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Haralambie”.

Liturghie arhierească la Gostila, Jibou

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Gostila, Protopopiatul Jibou, din sobor făcând parte pr. Teofil Herineanu, consilierul economic al Mitropoliei Germaniei și Europei de Nord și slujitor la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, Germania, Dan Dregan, protopopul Jiboului, Marius Sabău, parohul satului, și preoții Andrei Coste și Paul Chiroban, slujitori în parohiile vecine satului Gostila. Pentru întreaga activitate, PS Petroniu a acordat parohului Marius Sabău distincția de iconom. După săvârșirea Sfintei Liturghii și rostirea cuvântului de învățătură, PS Epsicop Petroniu a binecuvântat lucrările efectuate la casa parohială.

Primul lăcaș de cult cunoscut în Gostila este o biserică de lemn din secolele XVII- XVIII. Din 1810, biserica de lemn a fost înlocuită cu o nouă biserică de zid, iar în prezent se află în incinta Mănăstirii Nicula, județul Cluj. Biserica actuală cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost ridicată începând cu 1994 și a fost sfințită în 2001 de PS Petroniu.

Hram la Schitul Colț, Hunedoara

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Schitul „Duminica Tuturor Sfinților” din localitatea Colț, județul Hunedoara, cu ocazia hramului. În cuvântul de învățătură, ierarhul hunedorean, a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre „sfinții-prietenii și casnicii lui Dumnezeu” și despre datoria fiecărui om de a ajunge la sfințenie și la asemănarea cu Dumnezeu. Reînființat în 1994, schitul are ca lăcaș de cult ctitoria cnezială a familiei Cândea, ridicată în secolul al XIV-lea. Construită din piatră brută, biserica este alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară și un altar rectangular, având deasupra altarului un puternic turn fortificat.

Hram la Țeghea, Satu Mare

Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului șI Sătmarului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Țeghea, județul Satu Mare, cu ocazia hramului mic. Ierarhul a binecuvântat poarta de intrare în incinta mănăstirii, lucrările de înnoire ce s-au făcut în biserică și la altarul de vară și noua trapeză. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Caliman Bogdan a fost hirotonit întru diacon, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotesit pe duhovnicul mănăstirii, ieromonahul Sebastian în rangul de protosinghel.

PS Iustin Sigheteanul a săvârșit duminică slujba Vecerniei în Parohia Seini I, Protopopiatul Baia Mare. După Slujba Vecerniei, ierarhul a instalat pe noul paroh Ionel Bogdan Codre, care a câștigat concursul de ocupare a acestei parohii de categoria I-a, mediu urban.

Comentarii Facebook


Știri recente

Pr. Ionuț Tutea: A fi alături de vârstnici nu este doar o obligație, ci un mod de a ne desăvârși existența în comunitate

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost sâmbătă invitatul online al Asociației Femeilor Ortodoxe din Mitropolia celor două Americi (AROLA). Coordonatorul activității filantropice din eparhia Bucureștilor a…