Duminica Sfântului Ioan Scărarul | Prin practicarea virtuților dobândim puterea Duhului Sfânt, spune Patriarhul Daniel

By practicing virtues we acquire the power of the Holy Spirit, Patriarch Daniel says

În această duminică, Patriarhul Daniel a expus vindecările din textul evanghelic rânduit, și anume: Mântuitorul a vindecat de îndoială pe tatăl copilului bolnav, a vindecat pe copil de boală, eliberându-l de duhul necurat și a vindecat pe ucenicii Săi de nepricepere duhovnicească.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat în 26 martie 2017 la Sfânta Liturghie ce a fost oficiată în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din cadrul Reședinței patriarhale.

Pericopa ce redă Vindecarea fiului lunatic evidențiază, conform cuvântului Patriarhului, cât de multă suferință a întâlnit Iisus Hristos în copilul chinuit de demon și cât de puțină credință a găsit la tatăl acestuia.

Copilul nu a fost vindecat de Apostoli, a spus Preafericirea Sa, din cauza credinței slabe a tatălui și a nepriceperii duhovnicești a ucenicilor.

Prin expresia «O neam necredincios până când voi fi cu voi?», Mântuitorul îl ceartă indirect pe tatăl copilului pentru a nu adăuga la multa lui suferință durerea mustrării.

Cu cât slăbește mai mult credința în popor, cu atât duhurile rele au mai multă putere asupra oamenilor, făcându-i să cârtească, să se răzvrătească sau să hulească pe Dumnezeu când trec prin suferință, mai ales când suferă un copil nevinovat, a adăugat Patriarhul.

Deși îl mustră pentru necredință pe tatăl copilului, Iisus rămâne totuși în starea de iubire față de oamenii aflați în suferință și cere să fie adus pruncul la El.

După mustrarea directă «Dacă poți crede, toate sunt cu putință», tatăl se pocăiește în mod sincer și zice: «Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!».

Îndată după ce a îndreptat duhovnicește pe acest tată necăjit, întărindu-l în credință, Domnul Iisus i-a vindecat copilul, poruncind demonului să iasă din el. Astfel, toți cei prezenți au văzut iubirea milostivă și vindecătoare a lui Iisus, a explicat Patriarhul Daniel.

În continuare, Prefericirea Sa a reflectat asupra rugăciunii și postului, prin care dobândim puterea Duhului Sfânt ce alungă duhurile rele.

Apostolii află așadar de la Învățătorul lor, Iisus Hristos, că nu este suficient să poruncească demonilor ca să iasă din copil, ci trebuie să fie în stare de comuniune vie cu Dumnezeu, prin rugăciune și prin post.

Când omul postește se smerește, iar cu cât se smerește mai mult, cu atât rugăciunea sa devine mai fierbinte, mai puternică. Astfel, prin rugăciunea unită cu postul, creștinul se golește de sine, de egoism și se umple de iubirea smerită și sfințitoare a lui Dumnezeu, a amintit Patriarhul României.

În a doua parte a omiliei rostite, Părintele Patriarh a îndemnat la împlinirea virtuților smereniei și iubirii, conform Scării virtuților, opera Marelui Cuvios prăznuit în a patra duminică din Postul Mare, Dascălul rugăciunii, al postului și al pocăinței, Sfântul Ioan Scărarul.

În cuvinte simple, dar cu un conținut foarte adânc, spune Patriarhul, Sfântul Ioan ne arată lupta duhovnicească din minte, din inimă și din trup a celui ce se străduiește să urce duhovnicește spre Dumnezeu.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente