Duminica a XX-a de după Rusalii în Mitropolia Olteniei

Credincioșii din Mitropolia Olteniei au trăit de la mic la mare bucuria comuniunii euharistice, în cea de a XX-a duminică de după Rusalii. Pentru parohienii din Argetoaia – Dolj, Bârsești – Vâlcea și Ilovița de Mehedinți, momentul a fost marcat de prezența și binecuvântarea arhiereului, informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia.

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea doljeană Argetoaia a devenit neîncăpătoare pentru numărul credincioșilor veniți să prăznuiască două secole de la temeluire. Bucuria lor a fost sporită prin prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a săvârșit aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

„Numai în Biserică, Domnul ne va ridica din patul durerii”

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a subliniat bucuria duhovnicească pe care o trăiește alături de credincioșii din Argetoaia la acest moment aniversar. „Este o zi deosebită pentru Parohia Argetoaia care sărbătorește două secole de existență a sfântului lăcaș de rugăciune, un moment de rememorare și de pomenire a tuturor celor care s-au ostenit și au contribuit la ridicarea acestei sfinte biserici. La ceas aniversar, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să reînnodăm timpul care s-a scurs în acești 200 de ani, pentru a deveni contemporani cu ctitorii care au ridicat casă lui Dumnezeu și pentru a-i pomeni la Sfânta Liturghie”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală (Luca 7, 11-16), care relatează despre „Minunea învierii fiului văduvei din Nain”. „Evanghelia acestei duminici ne învață că Mântuitorul Iisus Hristos este Învierea și Viața. El este Acela care poate să poruncească sufletului să se întoarcă în trupul mort. Și dacă îl înviază pe tânărul din Evanghelie, în mod cert ne va învia și pe noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru viață, și nu pentru moarte. Pe de altă parte, Mântuitorul este Cel Care ridică suferințele și înlătură durerea. Prin urmare, dacă dorim ca suferințele pe care le purtăm datorită păcatelor noastre să fie înlăturate din viața noastră, trebuie să alergăm la Mântuitorul Iisus Care ne va izbăvi de tot necazul și de toată greutatea ce apasă pe sufletul nostru. Pentru aceasta e nevoie să venim la sfânta biserică unde sălășluiește Doctorul sufletelor noastre și, cu inimă curată, să Îi cerem ajutorul. Numai aici, în biserică, Domnul ne va ridica din patul durerii, ca oarecând pe tânărul care mergea spre groapă. Numai aici, în casa Sa, El ne va scula din lenevire, din uitare, din îndărătnicie, iar dacă sufletul este trezit la adevărata viață, întreaga noastră existență capătă un nou sens, fără suferință, fără lacrimă și suspin. Reținem așadar că Dumnezeu este prezent permanent în viața noastră. El ne știe durerea și osteneala, știe când și ce trebuie să ne dăruiască spre folosul și mântuirea noastră”, a spus IPS Irineu.

Printre ctitorii care au ostenit la ridicarea sfântului lăcaș din Argetoaia se află la loc de cinste cunoscuta familie Argetoianu. Construită în 1813, documentele descoperite în arhivă menționând data de 6 octombrie pentru finalizarea lucrărilor, Biserica „Sfântul Nicolae” a fost sfințită trei ani mai târziu, în 1916, de către episcopul Sofronie al Râmnicului Noului Severin. Ultima renovare a fost finalizată în anul 2008, biserica fiind resfințită la 24 mai, același an, de către PS Gurie, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. Lucrările de renovare și consolidare au fost coordonate de părintele paroh Dumitru Nistor, cel care a primit duminică o Gramată chiriarhală de mulțumire și apreciere din partea Mitropolitului Olteniei pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă desfășurată în cei 16 ani de păstorire a credincioșilor din Parohia Argetoaia.

Liturghie arhierească în parohia vâlceană Bârsești

Sute de credincioși au poposit în comuna vâlceană Budești, în cea de a XX-a duminică de după Rusalii, pentru a participa la slujba de sfințire a bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bârsești. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost oficiate în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, de către Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, PS Emilian Lovișteanul a explicat pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, cu privire la învierea fiului văduvei din Nain, vorbind despre viață și moarte în învățătura Bisericii Ortodoxe. La final, cei doi arhierei râmniceni l-au felicitat pe preotul paroh Gheorghe Cătălin Nedeluș pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă din parohie. Pentru meritele și osteneala arătată, pr. Nedeșuș a fost hirotesit de IPS Gherasim în treapta de iconom stavrofor.

După Sfânta Liturghie, a fost sfințit noul așezământ social-pastoral pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, construit în curtea bisericii.

File de istorie la Bârsești

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bârsești, comuna Budești, județul Vâlcea, a fost construită în anul 1817, de către diaconul Stanciu și popa Duda, după ce la 1815, bisericuța din lemn situată înspre nord arsese. Forma sfântului lăcaș este de navă, cu absida poligonală decroșată și pridvorul zidit, adăugat ulterior, cu turlă peste naos și clopotniță peste pridvor, ambele din lemn. Naosul și pronaosul sunt despărțite printr-un zid străpuns de o deschidere centrală și de două ferestre mici arcuite. În decursul vremii lăcașul de cult a suferit importante modificări: în anul 1883 a fost adăugat pridvorul, iar în 1883 a fost construită turla peste naos și clopotnița, s-a zugrăvit din nou cu vopsea în ulei peste pictura în frescă, prin grija preotului Nicolae Florescu și a boierilor Constantinești. În anul 1923 s-a înnoit pictura în tempera de către pictorul Costică Popescu din comuna Bujoreni, jud. Vâlcea, preot slujitor fiind Gheorghe Ene. Picturile de la 1883 și 1923 ce au acoperit pictura originală au fost de calitate inferioară.

Cele mai importante lucrări de consolidare, restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș s-au efectuat începând cu anul 2009, odată cu instalarea preotului paroh Gheorghe Cătălin Nedeluș. Astfel din 2009 și până în prezent au fost executate următoarele lucrări: înlocuirea acoperișului, tencuieli exterioare, îndepărtarea picturilor în ulei, cele două straturi aplicate în 1883 și 1923, conservarea și restaurarea picturii murale originale executată în frescă, conform documentației aprobate de Ministerul Culturii și Cultelor și avizului Comisiei de pictură bisericească. S-a confecționat mobilierul interior, a fost înlocuită instalația electrică și montată o centrală termică, iar pardoseala a fost reparată și pe alocuri înlocuită. De asemenea, s-a procedat la împrejmuirea curții bisericii cu 65 de metri gard cu stâlpi din beton armat și rame metalice, precum și 60 de metri de gard zidit, iar cimitirul a fost extins și împrejmuit cca 360 de metri, cu gard din beton, stâlpi din țeavă și plasă de sârmă. Pentru eliminarea umidității din jurul bisericii s-a realizat un drenaj, iar în curte a fost ridicat un așezământ social-pastoral cu hramul „Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer”, cu bucătărie și alte anexe.

PS Nicodim a resfințit biserica din Ilovița

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia mehedințeană Ilovița a fost resfințită duminică, 6 octombrie. Slujba a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, înconjurat de sobor de preoți și diaconi.

Din cauza degradărilor suferite de-a lungul timpului de biserică, s-au realizat mai multe lucrări între anii 2007 și 2013, printre care înlocuirea tencuielii la exterior, a lemnăriei și a tablei de pe turlă. Tâmplăria de lemn a fost, de asemenea, înlocuită cu una din PVC cu geam termopan. Cele mai importante lucrări realizate se leagă însă de restaurarea picturii interioare și exterioare de către pictorul Teodor Paltinean și placarea podelei pridvorului cu plăci de granit. În același context, la biserica din Ilovița s-a construit un nou gard împrejmuitor, turnându-se și o alee din beton până la intrarea în sfântul lăcaș.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Nicodim i-a acordat preotului paroh Rozalian Petre rangul bisericesc de iconom stavrofor, ca semn al prețuirii față de buna lucrare săvârșită în sânul comunității pe care o păstorește.

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Ilovița – Mehedinți s-a ridicat, potrivit pisaniei, între anii 1896 și 1908, cu cheltuiala locuitorilor cătunei, episcop al Eparhiei Râmnicului Noului Severin fiind Athanasie Mironescu. Documentul mural menționează și pe protoiereul locului, D. Colici, alături de preotul paroh, G. Pitulescu. Sfântul lăcaș a fost sfințit la 25 septembrie 1911 de către episcopul Ghenadie Georgescu, protoiereu al județului fiind I. V. Raiculescu.

Comentarii Facebook


Știri recente