Duminica a XIX-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

În Duminica a XIX-a după Rusalii, la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale.

În cuvântul de învățătură, potrivit Radio TRINITAS, Preasfinția Sa a vorbit despre importanța iubirii față de aproapele nostru în viețile noastre: „Greu putem înțelege și mai greu putem împlini cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos de a ne iubi vrăjmașii. Ne putem întreba cum să îi iubim pe cei care ne fac rău. Îi putem îngădui, putem să ne detașăm de toate răutățile cu care alții ne înconjoară, dar a-i iubi este imposibil, dar iată că Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit legătura dintre cuvânt și faptă prin însăși viața sa plină de iubire și de ascultare. De aceea, ne povățuiește spunându-ne că precum dorim ca oamenii să ne facă nou și noi să le facem lor. Și ce răsplată putem avea dacă iubim pe cei care ne iubesc pe noi, oare nu păcătoșii fac același lucru? Și ce răsplată putem avea dacă facem bine celor ce ne fac nouă bine, oare nu și păcătoșii fac același lucru?”

Biserica este mama noastră, iar noi suntem fiii ei, a adăugat Preasfinția Sa în predica rostită în Catedrala Patriarhală.

„Biserica ne cheamă să fim părtași în această milă nemăsurată, Biserica este mama noastră și noi suntem fii ei. Așa cum o mamă îndurerată lovită de tragedia morții copilului ei nu își poate găsi liniștea până ce împlinește toată rânduiala cea bună pentru copilul ei încă de pe acest pământ și noi, împreună în Maica Biserică, nu putem să găsim liniștea dacă nu ne manifestăm pe lângă durere și credința, dragostea și responsabilitatea pentru cei care sunt mai săraci decât noi, pentru cei care sunt în necaz, în fața morții, fie ea sufletească sau trupească și pentru toți cei încercați și în mod deosebit pentru cei care chiar ne urăsc pe noi. Noi totdeauna trebuie să răspundem așa cum a răspuns și Mântuitorul Hristos cu milă și cu iubire”, a spus Preasfinția Sa.

De asemnea, Preasfinția Sa a vorbit despre iubirea de vrăjmași și iertare. „Nici în Legea Vechiului Testament și nici în alte religii din istoria omenirii nu s-au auzit cuvintele acestea: «Iubiți pe vrăjmașii voștri!». Mare va fi răsplata pe care o vom primi de la Atotmilostivul Dumnezeu, dacă vom împlini poruncile Celui care este numit Bun fiindcă iubește și pe cei răi și nemulțumitori, nu doar pe cei drepți, iubitori de El și de aproapele. Mântuitorul Iisus Hristos, așa după cum v-am spus, a făcut legătura dintre cuvânt și faptă în viața Lui pământească, încununată de suprema Sa Jertfă. Pe Cruce El s-a rugat Părintelui ceresc, pentru cei care în răutatea și ignoranța lor Îl chinuiau și-L răstigneau, spunând: «Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac!». Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos a iubit până la sfârșit. De aceea, Sfântul Ioan Evanghelistul, supranumit și «Apostolul iubirii» deoarece mult a iubit, ne spune că Dumnezeu Însuși este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Privind chipul lui Hristos cel răstignit pe Cruce și încoronat cu spini, primim putere și ajutor în a iubi pe cei care ne fac rău, deoarece Hristos nu poartă spinii răutății și ai vrăjmășiei, ci coroana bunătății și a iertării Sale mântuitoare”.

Referindu-se la mărturia iubirii pe care trebuie să o dăm în toată vremea, Preasfințitul Macarie a amintit de colecta care s-a organizat în aceste zile, la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru familiile sinistrate din județul Galați, afectate de inundații. Preasfințitul Macarie a arătat în cuvântul său că „ne manifestăm durerea, însă trebuie să ne manifestăm și coresponsabilitatea față de cei aflați în necaz și strâmtorare prin bruma de milostenie din partea fiecăruia”.

Duminica aceasta, a XIX-a după Rusalii, în toate lăcașurile de cult, în cadrul Sfintei Liturghii s-a citit pericopa din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele de la 31 la 36. Textul face referire la iubirea vrăjmașilor.

Comentarii Facebook


Știri recente