Duminica a patra după Învierea Domnului

Biserica Ortodoxă se va afla mâine în Duminica a patra după Sfintele Paști. La Sfânta Liturghie se va citi pericopa din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 15, în care se relatează minunea vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda.

„Omul acesta, ne spune Sfânta Evanghelie, suferea de mult timp, de 38 de ani și încerca într-un chip chinuitor, târându-se probabil, să ajungă în acest spațiu, la Scăldătoarea Vitezda, unde, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, că se producea anumite minuni. Vrei să te faci sănătos, îl întreabă Mântuitorul Iisus Hristos. Inițiativa vine din partea Mântuitorului și omul răspunde Da Doamne, dar nu am om care să mă arunce în scăldătoare? Apoi, Mântuitorul l-a vindecat”, a precizat pentru TRINITAS TV pr. Marian Cojoc de la Facultatea de Teologie din Craiova.

În sinaxarul acestei Duminici se spune: „În această zi, Duminica a patra după Paști, facem pomenirea slăbănogului și prăznuim, minunea vindecării lui, făcută de Domnul.

S-a așezat în această zi și pomenirea minunii acesteia, fiindcă Hristos a săvârșit-o în vremea Cincizecimii iudeilor. Astfel, suindu-se în Ierusalim, cu prilejul sărbătorii acesteia, a venit la scăldătoarea cea cu cinci pridvoare, pe care o zidise Solomon, și căreia i se mai spunea și scăldătoarea oilor pentru că aici se spălau măruntaiele oilor înjunghiate spre jertfă la templu; cel ce intra în ea, după ce îngerul tulbura apa, venind o dată pe an, se făcea sănătos.

Și venind acolo, a aflat un om zăcând de treizeci și opt de ani, pentru că nu avea pe nimeni care să-1 arunce în apă. Din acest fapt învățăm, mai întâi cât de bună este răbdarea și așteptarea; și apoi, pentru că Dumnezeu avea să dăruiască Botezul curățitor de toate păcatele, rânduise în Legea Veche să se săvârșească minuni prin mijlocirea apei, astfel încât, atunci când avea să vină Botezul, să poată fi primit cu ușurință. Deci, Iisus a venit la acel slăbănog ce se numea Iaron și 1-a întrebat: «Vrei să te vindeci?», dar acesta I-a răspuns că n-are cine să-l ajute. Iar Iisus știind bine că suferința acestuia durează de atâta timp, i-a zis: «Ridică-ți patul tău și umblă». Și slăbănogul îndată s-a ridicat însănătoșit, și luându-și patul pe umeri a pornit spre casa lui, pentru ca fapta aceasta să nu pară o nălucire. Dar fiind zi de sâmbătă, era împiedicat de iudei să meargă. El însă aducea în sprijinul său pe Cel care îl vindecase și Care îi spusese să umble sâmbăta, cu toate că nu știa cine era Acela. Căci Iisus, după cum se spune, pentru că acolo se adunase mulțime multă, S-a dat la o parte, îndepărtându-Se.

După aceasta Iisus l-a găsit în templu, și i-a zis: «Iată, te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău». Unii zic, fără să aibă însă dreptate, că Hristos ar fi spus aceasta deoarece acesta avea să-L lovească mai târziu peste obraz, atunci când Iisus se va găsi în fața arhiereului Caiafa, și că, din cauza aceasta, el urma să primească pedeapsa focului veșnic, mai rea decât aceea pe care o avusese mai înainte, mergând în ea, nu numai treizeci și opt de ani, ci în veac muncindu-se. Mai adevărat este însă că, prin aceste cuvinte, Domnul a arătat că suferința slăbănogirii i-a venit acestuia de pe urma păcatelor, căci nu toată suferința vine de pe urma păcatelor, ci și din boală naturală, din lăcomia de mâncare, din nepăsare, ca și din multe alte pricini.

Deci, slăbănogul, cunoscând că Cel ce l-a însănătoșit este Iisus, s-a dus și a spus acestea iudeilor, care, întărâtându-se de mânie, căutau să ucidă pe Hristos, pentru că, vezi Doamne, strica odihna sâmbetei. Iar Hristos le-a grăit lor multe, arătându-le că este un lucru drept a face bine și sâmbăta; și că El este Cel ce a poruncit să fie păzită sâmbăta,ca Unul care este asemenea Tatălui, și că, precum Tatăl încă lucrează, tot așa lucrează și El (Ioan, cap. V).

Să se știe apoi că acest slăbănog este altul decât acela din Evanghelia de la Matei (cap. IX). Căci vindecarea aceluia s-a petrecut în casă, ajutat fiind de oameni, iar Domnul, cu acest prilej a grăit: «Iartă-ți-se ție păcatele»; pe când vindecarea acestuia s-a săvârșit în pridvor, și acesta nu a avut om care să-l arunce în scăldătoare, precum spune Sfânta Evanghelie, ci și-a ridicat singur patul, ca și acela.

Vindecarea slăbănogului se prăznuiește acum, fiindcă și ea s-a petrecut în vremea Cincizecimii; ca și a orbului și ca și întâmplarea cu samarineanca.

Astfel prăznuim pe Toma și pe Mironosițe, spre dovedirea învierii lui Hristos din morți; iar pe celelalte, petrecute până la înălțare, le prăznuim fiindcă au fost săvârșite în chip deosebit, în timpul prăznuirii de către iudei a Cinci-zecimii. Și pentru că cel puțin astfel, le amintește Sfânta Evanghelie de la Ioan”.

Săptămâna viitoare, Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica a V-a după Paști, închinată Femeii Samarinence.

Comentarii Facebook


Știri recente