Duminica a II-a din Postul Mare la Mănăstirea Comana

La 8 martie 2015, în a doua duminică a Postului Mare, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, în biserica Mănăstirii Comana, potrivit episcopiagiurgiului.ro.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi, ierarhul a explicat sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind credinţa şi dragostea pe care au avut-o prietenii celui aflat în suferinţă. Iubirea nu poate fi părtinitoare, ea se dăruieşte fiecăruia în mod egal, pentru că cel ce iubeşte curat vede în fiecare om pe Hristos. Mântuitorul ne arată că fără iubirea care rodeşte în fapte de milostenie față de aproapele, nimeni nu poate dobândi Împărăția cerurilor. Totodată, Preasfinţia Sa a vorbit şi despre complexitatea teologică a învăţăturii Sfântului Grigorie Palama care ne învaţă că nu este imposibil ca omul înduhovnicit să vadă lumina dumnezeiască, imaterială şi incoruptibilă, identică luminii văzute de Sfinţii Apostoli pe Muntele Taborului. Lumina necreată este o lucrare şi o putere a lui Dumnezeu, care iradiază din fiinţa Sa nevăzută, fără a se confunda cu Aceasta. Fiinţa lui Dumnezeu rămâne în veci necunoscută raţiunii omeneşti, însă energiile sau lucrările Dumnezeirii Sale, care se revarsă din Ea, ca energii necreate, pot fi cunoscute de mintea omenească, numai dacă este curățită de păcate și patimi, a încheiat Preasfinţia Sa.

La final, ierarhul l-a felicitat pe părintele Arhim. Dr. Mihail Muscariu, Stareţul Mănăstirii Comana, cu prilejul zilei sale de naştere, oferindu-i în semn de preţuire cartea „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” şi lucrarea ,,Începuturile organizării superioare a Mitropoliei Ţării Româneşti – secolele XIV – XV”, care îl are ca autor pe Părintele Protos. Dr. Teodor Şerban. Totodată, Preasfinţia Sa a oferit părintelui stareţ şi monedele aniversare cu chipul Sf. Ierarh Iachint de Vicina şi al Sfântului Grigorie Palama, emise de Patriarhia Română. De asemenea, în contextul împlinirii în acest an a 90 de ani de patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române, ierarhul i-a mai oferit părintelui Arhim. Mihail Muscariu un set de medalii cu chipul patriarhilor României.

Credincioşii prezenţi au primit din partea Chiriarhului iconiţe cu chipul Mântuitorului Hristos şi reviste.

Comentarii Facebook


Știri recente