Duminica a doua din Postul Paștilor la Catedrala Episcopală din Oradea

În cea de-a doua Duminică din Sfântul şi Marele Post, 27 martie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Sfinții Melozi al tinerilor de la Catedrala Episcopală.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit cuvinte de învățătură în care a explicat celor prezenți teologia energiilor dumnezeiești necreate despre care a învățat Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului:

„Dacă duminica ce a trecut, Duminica întâi din Sfântul și Marele Post, Duminica Ortodoxiei, a fost închinată biruinței dreptei credințe asupra tuturor învățăturilor de credință eretice, biruința cultului sfintelor icoane în Sfânta noastră Biserică dreptmăritoare, duminica de astăzi poate fi numită, pe drept cuvânt, ca cea de-a doua Duminică a Ortodoxiei, pentru că Sfântul Ierarh Grigorie Palama, pe care îl serbăm astăzi, a fost nu doar un mare trăitor și apărător al dreptei credințe, un mărturisitor, ci și un mare dascăl al lumii întregi.”Învățătura Sfântului Ierarh Grigorie Palama este legată de energiile dumnezeiești necreate, de energiile divine, de harul lui Dumnezeu, de lumina necreată a lui Dumnezeu, lumina taborică, lumina care a strălucit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos când S-a schimbat la Față, în Muntele Taborului, înaintea ucenicilor Săi”, a mărturisit Chiriarhul Oradiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul a hirotonit pe diaconul Dragoș Bogdan Hebriștean întru preot pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Suiug, Protopopiatul Marghita, iar pe teologul Iosif Albert Szabo întru diacon pe seama bisericii cu hramul  Adormirea Maicii Domnului din parohia Curtuișeni, Protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia de duhovnic, a afirmat pr. Cristian Rus de la Biroul de Presă al Eparhiei.

 

Comentarii Facebook


Știri recente