Duminica a doua din Post la noua Catedrală Episcopală din Oradea

În a doua Duminică din Sfântul și Marele Post al Păresimilor, a Sfântului Grigorie Palama, 31 martie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în paraclisul de iarnă ce are ca ocrotitori pe Sfinții Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie al Pentapolei, Făcătorii de minuni, de la demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, la aniversarea unui an de la ceremonia proclamării celui de-al doilea hram al Catedralei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, a precizat Pr. Cristian Rus.

În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie, Chiriarhul Oradiei a reliefat aspecte din viața și, mai cu seamă, teologia Sfântului Ierarh Grigorie Palama: „În Duminica a doua din Sfântul și Marele Post, prin sărbătorirea Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, un mare Părinte al Bisericii, un om erudit, un neobosit rugător și mare apărător al credinței dreptmăritoare, sărbătorim, de fapt, ortodoxia credinței, o a doua Duminică a Ortodoxiei”.

„Biserica noastră Ortodoxă ne învață că, încă din viața aceasta, prin rugăciune neîntreruptă și îndelungată nevoință, putem ajunge la vederea lui Dumnezeu, la vederea luminii dumnezeiești necreate, despre care a învățat, a teologhisit, Sfântul Grigorie Palama, după ce el însuși s-a îndeletnicit cu multa rugăciune, cu practicarea ascezei aspre, pustnicind în Sfântul Munte al Athosului, învrednicindu-se de vederea luminii divine necreate”, a mai spus Preasfinția Sa.

„Teologia Sfântului Grigorie Palama, care vorbește despre cunoașterea, vederea și experierea sau trăirea lui Dumnezeu, pornește de la minunea Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos pe Muntele Tabor, în prezența profeților Moise și Ilie ai Vechiului Testament, părtași fiind și apostolii Petru, Iacob și Ioan, care a avut loc cu puțin timp înainte de Patima cea de bunăvoie a Domnului, unde au văzut cu toții lumina divină necreată strălucind din chipul Mântuitorului, Care strălucea ca soarele, iar veșmintele Lui făcându-se albe ca lumina”, a arătat Preasfințitul Părinte Sofronie.

„Pentru noi, cler și credincioși ai noii Catedrale Episcopale din Oradea, ziua de astăzi, pe lângă bucuria întregii creștinătăți ortodoxe de a ne afla în cea de-a doua Duminică a Sfântului și Marelui Post, este un prilej de îndoită sărbătoare, aniversându-se un an de când, cu mare bucurie și însuflețire, am așezat al doilea hram al Catedralei noastre Episcopale celei noi din Oradea, pe Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, spre a fi ocrotitor și călăuzitor, împreună cu ceilalți sfinți ierarhi ocrotitori ai acestui paraclis de iarnă, Sfinții Ierarhi Nicolae, Spiridon și Nectarie”, a spus Preasfinția Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente