Duminica a 8-a după Rusalii la Biserica Domniţa Bălaşa

Credincioşii care au participat astăzi, 26 iulie 2015, la sfintele slujbe oficiate în biserica Domniţa Bălaşa (Paraclis Patriarhal) din Bucureşti au avut bucuria prezenţei în mijlocul lor a Preasfinţitului Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi şi a adresat un cuvânt de învăţătură, după cum ne-a transmis Bogdan Nedelcu.

În toate bisericile s-a citit astăzi, în Duminica a 8-a după Rusalii, pericopa Evanghelică de la Sf. Ev. Matei, cap. 14, vs. 14-22 în care se face referire la Înmulțirea pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos: „În vremea aceea, Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci; dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor”.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi Preasfinţia Sa a explicat învăţăturile ce reies din această pericopă evanghelică.

Importanţa hranei duhovniceşti

Episcopul Vicar Patriarhal a vorbit şi despre însemnătatea cuvintelor Mântuitorului „Dați-le voi să mănânce”: „Nimeni nu se aștepta ca poporul să stea nedezlipit de Iisus și timpul să zboare atât de repede ascultând cuvinte frumoase și învățăminte înalte. De aceea, Mântuitorul Hristos când vin Apostolii și Îi vestesc despre această situație le spune un cuvânt memorabil: „Dați-le voi să mănânce”. Acest cuvânt al Mântuitorului este ca un fel de testament predicatorial, căci Mântuitorul nu se referea neapărat la hrana trupească, ci la hrana duhovnicească pe care ei ca Apostoli și urmași ai Mântuitorului Hristos, cei ce aveau să organizeze Biserica, să ducă mai departe mesajul Său; ei aveau să împlinească prin propovăduirea lor, să dea poporului credincios hrană spirituală, învățătură pentru viață, lumină pentru călăuzirea pașilor fiecăruia pe cărările vieții”.

Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer

„Însă de o altă hrană trebuie să avem noi grijă şi anume de pâinea cea cerească, pâinea pe care o cerem noi în rugăciunea domnească, pe care o cerem ca pâine cea de toate zilele, înțelegându-se prin aceasta nu numai pâinea pentru hrana trupului, ci și pâinea cea duhovnicească, Cuvântului lui Dumnezeu, dar și Sfânta Împărtășanie pentru hrana cea sufletească și acest lucru îl vedem cu totul clar în Evanghelia Sântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. El reproduce cuvintele pe care le-a spus Hristos despre această pâine cerească. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, spune Domul Iisus Hristos, pâinea din care, dacă va gusta cineva, nu va înfometa niciodată; această pâine cerească este aceea pâine pe care noi o primim transfigurată la cea mai înaltă slujbă a Sfintei noastre Biserici, care este Liturghia”, a mai spus Preasfinţia Sa.

Biserica se va afla la 2 august 2015 în Duminica a 9-a după Rusalii.

Comentarii Facebook


Știri recente