Dragostea lui Hristos luminează Europa și lumea prin Patriarhul Daniel și Biserica Ortodoxă Română: Patriarhul Antiohiei

Preafericitul Părinte Ioan i-a scris Părintelui Patriarh Daniel un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viață. Patriarhul Antiohiei afirmă: „Dragostea lui Hristos jertfelnic oferită de Preafericirea Voastră și de slujitorii Voștri este o rază glorioasă de speranță care strălucește pentru Europa și luminează întreaga lume”.

Textul integral:


Preafericirea Voastră Daniel, Arhiepiscop al Bucureștiului și Patriarh al României, iubit frate și împreună slujitor în Hristos Domnul. Cu mare bucurie, vă îmbrățișăm persoana iubită în Domnul și spunem:

Iubit Frate în Hristos,
Hristos este în mijlocul nostru!

Vă salutăm cu căldură la sărbătorirea celei de-a șaptezecea aniversări a zilei de naștere, transmițându-vă felicitările noastre pline de bucurie împreună cu urările noastre pline de rugăciune pentru sănătate, pace și prosperitate.

În timp ce privim la tăria atotputernică a Duhului Sfânt Care lucrează în turma voastră dreptcredincioasă, Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru înflorirea Bisericii Ortodoxe Române și pentru reînnoirea ei spirituală.

„În osteneală și în trudă, în privegheri adeseori” (2 Corinteni 11, 27), dragostea lui Hristos jertfelnic oferită de Preafericirea Voastră și de slujitorii Voștri este o rază glorioasă de speranță care strălucește pentru Europa și luminează întreaga lume.

La acest moment binecuvântat, urăm Preafericirii Voastre încă mulți ani plini de milostivirile bogate ale Domnului de viață Făcătorul, implorându-L pe Hristos, marele Arhipăstor al sufletelor, să reverse darurile Sale cerești, astfel încât să puteți continua, cu putere spirituală și conducere vizionară, a cârmui turma sfântă și iubitoare de Dumnezeu a Patriarhiei României în „loc de pășune” și „la apa odihnei” (Psalmul 22, 2), astfel „tinzând către […] răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus” (Filipeni 3, 14).

† Ioan al X-lea,
Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient

Sursa foto: Patriarhia.ro

Comentarii Facebook


Știri recente