Distins arheolog şi istoric al Bucureştilor – Profesorul Panait I. Panait (1931-2015)

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a regretatului profesor Panait I. Panait, marţi, 24 martie 2015:

Cu multă tristeţe am primit vestea neaşteptatului sfârşit al vieţii pământeşti a domnului profesor Panait I. Panait, personalitate marcantă a cercetării arheologice şi istorice a epocii medievale româneşti şi, cu deosebire, a trecutului oraşului Bucureşti.

Profesorul Panait I. Panait s-a născut la data de 25 noiembrie 1931, în satul Pietroiu din comuna Borcea, judeţul Călăraşi, în familia preotului Ioan Panait şi a preotesei Vasilichia. Şcoala primară a făcut-o în comuna natală, între anii 1938-1946, urmând, apoi, până în anul 1950, studiile liceale la Călăraşi. În continuare a urmat, între anii 1951-1956, cursurile Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, după care a lucrat la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, ajungând şef de secţie şi, mai apoi, director al acestei instituţii.

Arheolog şi cercetător pasionat şi dedicat profesiei, profesorul Panait I. Panait a creat o operă remarcabilă, concretizată în numeroase cărţi, studii şi articole publicate. În activitatea de cercetare a trecutului istoric şi-a concentrat preocupările şi studiul asupra domeniului arheologiei medievale, ale cărei rezultate le-a extins, completat şi pus în valoare prin cercetări istorice substanţiale, domnia sa fiind, deopotrivă, arheolog şi istoric medievist consacrat istoriei Bucureştilor.

Cu aceeaşi competenţă şi atenţie a abordat domnul Panait şi problemele specifice de muzeologie. Cunoscut ca fiind un orator pasionat, dar, totodată, permanent acoperit de datele cercetării arheologice şi istorice, precum şi un exponent al unui deosebit simţ al măsurii şi echilibrului, s-a evidenţiat prin participarea la numeroase conferinţe publice, sesiuni ştiinţifice, precum şi prin prezenţa, în ultimii ani, la emisiunile TRINITAS TV, Radio TRINITAS, în ziarul „LUMINA”, aducând mereu informaţii preţioase referitoare la istoria neamului românesc.

De asemenea, după anul 1990, istoricul Panait I. Panait a adăugat bogatei activităţi de cercetare şi o remarcabilă carieră didactică universitară, transmiţând, şi pe această cale, tinerelor generaţii valorile pe care le-a slujit o viaţă întreagă cu multă competenţă şi devotament.

Opera profesorului Panait, cuprinsă în mai multe volume, este de o incontestabilă valoare ştiinţifică, dar şi de o evidentă capacitate de reverberaţie didactică şi educativă. Una dintre operele sale remarcabile este lucrarea monografică „Constantin Vodă Brâncoveanu. Viaţa – Domnia – Epoca”, cea mai amplă şi sugestivă sinteză istorică asupra personalităţii şi domniei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Lucrarea, realizată în colaborare cu profesorul Ştefan Ionescu (†1994), a fost tipărită pentru prima dată în anul 1969 şi reeditată, din iniţiativa şi cu binecuvântarea noastră,la editura Basilica a Patriarhiei Române, în anul 2014 – Anul Comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

În anul 1985, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Iustin Moisescu, profesorul Panait I. Panait a coordonat lucrările de desfacere a mormântului Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu de la biserica Sfântul Gheorghe – Nou din Bucureşti, în scopul strict al consolidării acestuia. Notele din carnetul său de şantier au fost de un real folos în luna mai a anului 2014, când domnul Panait a făcut parte din comisia de deschidere, din nou, a mormântului voievodal, de această dată pentru identificarea şi scoaterea spre creştinească cinstire a moaştelor Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.

Ca semn al preţuirii noastre, la slujba solemnă de resfinţire a bisericii Sfântul Gheorghe – Nou din Bucureşti, în ziua de 16 august 2014, i-am oferit domnului profesor Panait I. Panait Diploma şi Medalia Omagiale „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. Domnia sa a mai primit şi o altă distincţie a Patriarhiei Române, şi anume Diploma de Onoare Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României”, pe care i-am oferit-o în anul 2011, având în vedere meritele sale deosebite pentru promovarea spiritualităţii ortodoxe, precum şi a culturii şi istoriei naţionale.

În acest ceas de vremelnică despărţire, întru aşteptarea Învierii de obşte, cu părintească dragoste, ne îndreptăm gândul spre familia îndurerată, precum şi spre cei care l-au cunoscut şi apreciat pe domnul profesor Panait I. Panait, îndemnându-i pe toţi să-l pomenească în rugăciune şi să privească spre moştenirea culturală bogată pe care el o lasă din plinătatea dragostei şi devotamentului pentru punerea în lumină a istoriei şi spiritualităţii poporului roman.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat din morţi să odihnească sufletul său luminos împreună cu drepţii, să aline durerea familiei îndoliate şi a tuturor celor care astăzi sunt întristaţi de această plecare dintre noi a distinsului profesor, arheolog, istoric şi om de cultură Panait I. Panait!

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părinteşti binecuvântări şi condoleanţe pentru familia îndurerată,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente