Diortosirea unor texte liturgice de actualitate

La Mănăstirea „Sfinții Martiri Brâncoveni” de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, a avut loc ieri, 2 octombrie, o sesiune de lucru a Comisiei teologice, liturgice și didactice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Ierarhii întruniți la mănăstirea făgărășeană au definitivat textele liturgice ale unor rânduieli de primire a eterodocșilor și necreștinilor la Ortodoxie.

Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, iar în comisie au fost prezenți Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și Înaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Din comisie mai fac parte și Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și Înaltpreasfințitul Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi.

Întrunirea a avut ca scop definitivarea unor texte liturgice diortosite de Comisia liturgică a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pe masa de lucru a Comisiei sinodale au fost Rânduiala primirii la credința ortodoxă a eterodocșilor, Rânduiala primirii la credința ortodoxă a necreștinilor și Rânduiala reprimirii celor ce au părăsit credința ortodoxă, informează „Ziarul Lumina”.

Textele au fost diortosite de comisia Arhiepiscopiei Bucureștilor conform metodologiei pentru îndreptarea și revizuirea cărților de cult, aprobată de ședința Sfântului Sinod din 17 februarie 2011 și conform Mărturisirii de credință ortodoxă. De asemenea, diortosirea textelor a ținut seama și de hotărârea sinodală din 26 februarie 2009, prin care s-a aprobat elaborarea unor modalități canonice unitare pentru reprimirea la Ortodoxie a celor proveniți din Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică, din Biserica Romano-Catolică și din Bisericile Vechi Orientale (Necalcedoniene).

Aprobarea Sfântului Sinod

Textele au fost finalizate de Comisia sinodală, întrunită la Sâmbăta de Sus, iar concluziile și propunerile vor fi transmise Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la ședința din această lună. „S-a lucrat pe textele propuse de comisia Arhiepiscopiei Bucureștilor, la toate punctele pe care le conțin aceste rânduieli liturgice. Ierarhii au adus propuneri punctuale, legate de formulările mărturisirilor de credință și ale celorlalte elemente liturgice, pe care le-am discutat și le-am adus la forma finală. După aprobarea Sfântului Sinod la proxima ședință, aceste rânduieli vor fi oferite clericilor, spre a-i ajuta în lucrarea lor pastoral-misionară din comunități”, ne-a spus IPS Mitropolit Laurențiu.

Textele liturgice definitivate vor pune la dispoziția clerului instrumente cu caracter unitar în desfășurarea activității sacramental-liturgice și misionar-pastorale, în contextul sporirii numărului celor ce solicită primirea la credința ortodoxă și a celor ce doresc reprimirea în Biserica Ortodoxă.

Comentarii Facebook


Știri recente