„Dicţionarul teologilor români“ apărut la Editura Andreiana

La Editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a apărut lucrarea „Dicţionarul teologilor români“ a părintelui academician prof. dr. Mircea Păcurariu. Această lucrare vine să dea mărturie despre cultura noastră bisericească românească cu toate aspectele sale, fiind prezentate personalităţile care au ilustrat-o de-a lungul vremii, informează Ziarul Lumina, Ediţia de Transilvania.

Orice popor ajunge să se recomande şi să se identifice prin cultura şi civilizaţia pe care a creat-o şi a lăsat-o moştenire peste timp generaţiilor viitoare. Moştenirea cultural-teologică era cunoscută doar parţial, pentru că nu am beneficiat până în vremurile din urmă de compendii, dicţionare sau enciclopedii care să ne prezinte într-o variantă sintetizată cultura teologică românească cu realizările ei şi cu cei care în mod magistral au ilustrat-o.

Prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh s-au realizat până acum: o Enciclopedie a ortodoxiei româneşti, care cuprinde datele fundamentale ale istoriei şi vieţii Bisericii Ortodoxe Române, o Istorie a monahismului românesc şi o prezentare a Teologiei Ortodoxe româneşti din secolul XX şi începutul secolului XXI. Întrucât nu se poate să nu cunoaştem ce a mai fost, după ce reguli, după ce cărţi am fost călăuziţi, revine ca o recomandare absolută cunoaşterea acestei culturi sub diferitele ei aspecte.

O sinteză actuală a teologiei româneşti

Neavând o expunere completă şi sistematizată, în acelaşi timp, asupra culturii teologice româneşti, ca un împlinitor şi plinitor, Părintele academician Mircea Păcurariu a purces la realizarea unui Dicţionar al teologilor români pentru umplerea acestui gol, dar, în acelaşi timp, şi pentru conştientizarea noastră asupra a ceea ce suntem şi reprezentăm prin cultura teologică românească din care facem parte.

Lucrarea este şi o sinteză a teologiei româneşti şi ne ajută în acest fel să facem un bilanţ al acesteia, dar informaţia oferită în această lucrare oferă baza pe care teologhisirea ortodoxă să poată continua activitatea creatoare ancorată însă în cercetările deja efectuate de înaintaşi.

Prima ediţie a lucrării s-a bucurat de un mare succes şi, mai mult, l-a recomandat pe autorul ei să fie ales ca membru corespondent al Academiei Române. La puţină vreme s-a ajuns la a doua ediţie, revăzută şi adăugită, care, de asemenea, s-a epuizat.

Ţinând cont de faptul că după 1990 s-a constatat un real progres în cercetările de la noi şi că actuala generaţie de teologi încearcă să continue tradiţiile de muncă ale marilor teologi din secolul trecut, i-am propus Părintelui Profesor Mircea Păcurariu să realizeze o aducere la zi a „Dicţionarului teologilor români“, pentru a-l tipări sub egida Editurii Andreiana a Mitropoliei Ardealului.

În acest fel ne-am gândit să oferim profesorilor de teologie, cercetătorilor, studenţilor şi preoţilor un material de lucru indispensabil în redactarea oricărei lucrări.

În paginile prezentei ediţii se regăsesc cadrele didactice tinere de la facultăţile de teologie, care au imprimat un suflu nou învăţământului universitar prin lucrări şi abordări originale, sinteze, lucrări publicate în limbi de circulaţie internaţională, făcând ca în acest fel teologia românească să fie cunoscută şi în afara graniţelor ţării. Sunt prezentate biobibliografiile iluştrilor dascăli de teologie de odinioară împreună cu literatura dedicată lor, precum şi figuri luminoase de ierarhi, monahi, monahii şi preoţi ai Bisericii Ortodoxe cu scrierile lor şi scrierile dedicate activităţii şi operei lor. Toate aceste aspecte sunt aduse la zi, la nivelul cercetării din anul 2014, într-o variantă sintetizată, atât de caracteristică celui care ne-a fost profesor, iar acum colaborator şi prieten.

Carte de vizită a Ortodoxiei româneşti

Putem spune acum că dacă Mircea Eliade îi caracteriza pe cei care au locuit odinioară pe aceste meleaguri ca fiind „marii anonimi ai istoriei“, prin lucrări de talia „Dicţionarului teologilor români“, care apare acum pentru prima dată la o editură eparhială, suntem convinşi că nu va mai exista vreodată riscul unei asemenea caracterizări. Aceasta pentru că lucrarea de faţă constituie cea mai pertinentă carte de vizită a Ortodoxiei româneşti în care află sprijin oricine este interesat de vreun aspect ce se doreşte a fi cercetat.

Dacă avem o Enciclopedie a ortodoxiei româneşti, prin care se dă mărturie despre identitatea noastră eclezială românească, lucrarea de faţă este instrumentul de lucru ce nu trebuie să lipsească de pe masa de lucru a oricărui profesor de teologie, preot, cercetător, doctorand, masterand sau student teolog. Această lucrare vine să dea mărturie despre cultura noastră bisericească românească cu toate aspectele sale, fiind prezentate personalităţile care au ilustrat-o de-a lungul vremii.

Binecuvântăm apariţia acestei lucrări sub egida Editurii Andreiana, fiind convinşi că receptarea ei în rândul cercetătorilor şi preoţilor va fi deplină, iar distinsului autor îi dorim ani binecuvântaţi pentru a lăsa Teologiei şi Bisericii încă multe valori nepieritoare.

Comentarii Facebook


Știri recente