Denia Prohodului Domnului la Patriarhie

În toate lăcașurile de cult s-a oficiat în această seară Denia Prohodului Domnului. La Catedrala Patriarhală, la slujba Deniei au participat sute de credincioși. În mijlocul lor a fost prezent și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit și un cuvânt de învățătură.

Preafericirea Sa a arătat că slujba Prohodului are semnificații duhovnicești mântuitoare: „Această Denie de vineri seara, care este slujba de dimineață din Sfânta și Marea Sâmbătă, ne arată trei mari adevăruri. În primul rând această slujbă este o mărturisire a dumnezeirii lui Hristos. În al doilea rând este o preamărire a iubirii Lui smerite și nesfârșite, mai presus de înțelegere, a iubirii Lui care este mai tare decât moartea și decât orice separație. În al treilea rând în cântările din Denia Prohodului se vede o așteptare în stare de priveghere a Învierii Domnului. Această triplă îmbinare sunt cele trei dimensiuni care străbat zecile de strofe ale fiecărei stări din Denia Prohodului”.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat și simbolismul Procesiunii cu Sfântul Epitaf: „Această procesiune nu este doar o procesiune pentru rugăciune, pentru a pomeni pe conducătorii Bisericii și ai țării, pentru a pomeni pe ctitorii adormiți în Domnul, pentru a pomeni pe toți cei din cler și pe credincioși, pe cei care sunt pe mare departe care călătoresc, ci în primul această procesiune cu Sfântul Epitaf care simbolizează mormântul Domnului este o vestire în lume, în afara Bisericii ca locaș de cult a morții lui Hristos. Iar în dimineața Învierii vom binevesti Învierea tot așa în afara locașului de cult, nu în interior. De ce ? Pentru că atât moartea cât și Învierea Domnului nu privesc doar pe creștini, ci umanitatea întreagă. Când Hristos va veni întru slavă să judece viii și morții, El, prin puterea Lui, va învia pe toți cei din morminte, pe toți morții din toate timpurile și din toate locurile. Învierea de obște sau Învierea universală este un dar exclusiv al lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Cei care însă în timpul vieții pământești au iubit pe Dumnezeu și pe semenii lor se vor bucura de iubirea lui Hristos. Cei care au refuzat iubirea Lui aceia trăiesc suferința regretului în conștiința lor pentru că nu au răspuns iubirii lui Dumnezeu”.

La sfârșitul Doxologiei, a avut loc tradiționala procesiune în jurul Catedralei Patriarhale care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. Au fost patru opriri și la fiecare oprire a fost rostită o ectenie. După procesiune, toți credincioșii prezenți au trecut pe sub Sfântul Epitaf, la intrarea în lăcașul de cult. Apoi, Sfântul Epitaf a fost așezat pe Sfânta Masă cântându-se troparul „Iosif cel cu bun chip…”

Denia Prohodului Domnului cuprinde o serie de cântări sau imne, împărțite în trei stări, inegale ca număr de strofe. Aceste cântări exprimă durerea pentru răstignirea și moartea Mântuitorului. Alcătuirea Prohodului este atribuită imnografului bizantin Iosif Studitul. În țara noastră, această slujbă a fost tipărită pentru prima oară la Buzău, în anul 1836.

Comentarii Facebook


Știri recente