Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la 70 ani de la adoptare: Cum este definită familia?

Declarația Universală a drepturilor omului a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 10 decembrie 1948, fapt pentru care în această zi este serbată Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Cel mai tradus document din lume, disponibil în peste 500 limbi, Declarația Universală a Drepturilor Omului definește familia ca fiind formată prin căsătoria liber consimțită de un bărbat și o femeie.

Acest document a fost aprobat în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a ONU din decembrie 1948.

Declarația a fost concepută „ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organismele societăţii să se străduiască, având această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor”.

Cum este definită familia?

Articolul 16 din Declarație afirmă că familia constituie „elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului”.

„Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei”, precizează primul alineat din Art. 16.

Patriarhul Ecumenic despre Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Despre importanţa acestui document a reamintit Patriarhul Ecumenic în mesajul de Crăciun din 2017.

Sanctitatea Sa a reamintit că actul adoptat acum 70 de ani cuprinde cele mai înalte idealuri ale omenirii care ar trebui respectate de fiecare popor și stat.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a tras un semnal de alarmă precizând că, din nefericire, „încălcarea acestei Declarații continuă, în timp ce diferite abuzuri și interpretări greșite intenționate ale drepturilor omului subminează respectarea și realizarea lor”.

România a semnat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în 14 decembrie 1955, atunci când a fost admisă în rândul statelor membre ONU.

Foto credit: public domain

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente