Deciziile Sfântului și Marelui Sinod în atenția Congresului Teologic Pancretan

Asociația Pancretană a Teologilor, în colaborare cu Academia Ortodoxă din Creta, a organizat la Academia Ortodoxă din Kolimbari, Congresul de Teologie cu tema Convocarea și hotărârile-documentele Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, în perioada 25-26 noiembrie 2016.

Vineri, 25 noiembrie 2016, au început lucrările Congresului Teologic Pancretan cu tema: „Convocarea și deciziile-documentele Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta”, la Academia Ortodoxă din Creta (AOC), informează Amen.gr.

Cu acest prilej, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a transmis un mesaj de felicitare teologilor din Creta pentru studiul documentelor și promovarea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod.

Dr. Konstantinos Zorbas, director general AOC, a urat bun venit participanților și a subliniat faptul că acest Congres Pancretan reprezintă o continuare a Sfântului și Marelui Sinod, „sinodul de după Sinod”. De asemenea, a menționat că „Biserica își exprimă în mod sinodal conștiința ei și nu este o simplă repetiție a unei exprimări oarecare dintr-un trecut muzeal, ci reprezintă manifestarea lucrării de renaștere a Sfântului Duh”.

În continuare, președintele Asociației Pancretane a Teologilor, dl Giorgos Striligkas, a prezentat raportorii Congresului și a evidențiat interesul teologilor cretani în vederea valorificării teologice a Sfântului și Marelui Sinod, prin intermediul informării continue și a discutării importanței acestuia despre dinamica dialogului interortodox, misiunea Bisericii în lumea contemporană, precum și despre responsabilitatea creștinilor.

La rândul său, primarul orașului Platania, dl Ioannis Malandrakis, a caracterizat Sfântul și Marele Sinod ca „un eveniment de importanță istorică mare care a avut loc după treisprezece secole”. După cum a menționat dl Malandrakis, „acest mare eveniment istoric va avea continuitate și în viitor, deoarece va reprezenta întotdeauna o pagină de istorie bisericească ce va interesa pe oameni, teologi sau nu neapărat”.

Griogoris Larendzakis, profesor emerit la Universitatea din Graz, Austria, a deschis lucrările Congresului prin susținerea referatului „Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe – exprimarea gândirii ecleziale ortodoxe”. El a subliniat importanța Sfântului și Marelui Sinod, precum și denaturarea intenționată a contribuțiilor acestuia. Prof. Larendzakis a evidențiat faptul că „prin desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod, Patriarhul Ecumenic a respectat o decizie panortodoxă” și că acest Sinod a păstrat „neschimbată gândirea ortodoxă”, deoarece „prin acest Sinod, Biserica Ortodoxă a urmărit conștiința sa eclesiologică”. În continuarea referatului său, prof. Larendzakis a făcut referire la triadologia și eclesiologia Sinodului, spunând că „există Părinți ai Bisericii atâta timp cât va exista Biserica”.

Dl Theodoros Yankou, profesor la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Aristotel din Tesalonic, a susținut un referat cu tema: „Teologia Ortodoxă înainte și după Sinod: viziune și realitate”. În susținerea sa, profesorul Yankou a subliniat perioada îndelungată de pregătire presinodală. De asemenea, a făcut referire la critica nefondată a unor cercuri extreme aduse la adresa Sfântului și Marelui Sinod, afirmând că aceasta este o patologie care conduce la deformarea adevărului și la deprecierea instituției sinodale.

Lucrările celei de-a doua zi a Congresului au început, sâmbătă, 26 noiembrie, cu prezentarea referatului dr. Thanasis Papathanasiou, care a evidențiat tendințele Sfântului și Marelui Sinod.

Mitropolitul Chiril de Ierapytni și Siteia a dezvoltat tema referatului său intitulat „Deciziile Sfântului și Marelui Sinod privitoare la misiunea Bisericii în lumea contemporană: Provocări actuale și responsabilitatea creștinilor”. El a subliniat faptul că „răspunsul Bisericii la provocările contemporane este de ordin liturgic și prin extindere privește lucrarea ei filantropică ce reprezintă expresia învățăturii ei dogmatice”.

Lucrările celei de-a doua zile a Congresului Teologic Pancretan s-au încheiat cu o masă rotundă pe tema „Extinderi ale deciziilor Sfântului și Marelui Sinod”.

Comentarii Facebook


Știri recente